RUNDVEELOKET

Het Rundveeloket beantwoordt uw vragen rond rundveehouderij:
  • Objectief en deskundig
  • Voor iedereen in de rundveesector
  • Gefaciliteerd door een netwerk aan experts
Stel hier uw vraag


Antwoorden op recente vragen handig in je mailbox? Schrijf je in op onze driemaandelijkse Nieuwsbrief!

Overzicht recente vragen

Keuze voedermengwagen: horizontale of verticale vijzels?
Onze getrokken voedermengwagen met verticale vijzel is aan vervanging toe. We vragen ons echter af of een mengwagen met horizontale vijzel niet beter bij ons past. Of is een mengwagen met 2 verticale vijzels?

Hittestress bestrijden via het rantsoen
Hoe kan ik via het rantsoen de nadelige gevolgen van de hittestress voorkomen of bestrijden?

Hoogteverschil voergang
Bij het verbouwen van een oude stal vraag ik me af of het voederniveau even hoog mag zijn als het niveau waarop de koe staat? En zijn er nog andere afmetingen of voorwaarden waar ik best rekening mee kan houden?

Droogzetten in de praktijk
Ik zet mijn koeien droog zoals mijn vader het mij leerde, maar is dat ook de juiste manier? Is er een optimaal protocol om koeien droog te zetten en waar moet ik dan op letten?

Invloed RE-gehalte rantsoen op N-excretie in de mest
Hoeveel zakt het N-gehalte in de mest als we het aandeel ruw eiwit (RE) in het melkveerantsoen laten zakken? Welke besparing levert dit op de kosten voor mestafzet? 

 

Meer vragen  
Temperatuursverloop bij tochtdetectie BWB Gevoeligheid rundvee voor lichtflikkering
Belangrijke factoren bij de keuze voor stalverlichting Mechanisch scheiden van runderdrijfmest
Verhoogd eiwitgehalte in melkvervangers Boterzuurgehalte in melk en graskuil
Serrestallen: voor- en nadelen Ijzergehalte in drinkwater
Werken met een aparte vaarzengroep Betacaroteen in wortelen voor droge koeien
Volume biest bij vleesvee Mengkuilen met voederbieten
Zwavel en pensacidose Kation-Anion Verschil (KAV) in de droogstand
Kaliumbemesting bij maïs Kopgevel rundveestal zuidwest gericht
Vliegenbestrijding bij rundvee Gehaltedip bij beweiding
Afmetingen ligboxen voor jongvee Slow Release Ureum
Zwerfstromen in de melkveestal Zetmeelbehoefte van vleesvee en jongvee
Kruidenrijk grasland en rundvee Gemengd inkuilen
Duurmelken bij melkkoeien Biogene amines in kuilvoer
Agroforestry en rundvee Betacaroteen en beweiding
Omgevingsmastitis bij melkvee Melkwei als rundveevoeding
Open nok in een melkveestal Enten van luzernezaad
Strooisel voor diepstrooiselboxen Waterbedden of koematrassen
Kuiladditieven voor gras Witte klaver in grasklaver
Vals-positieve resultaten Delvotest®T Schuimvorming op mest
Biest en biestvervangers Afbouw krachtvoergift
Ventilatie melkveestallen Verlichting in melkveestallen

 

Rundveeloket-Jukebox

Jukebox

Heel wat antwoorden op vragen uit de praktijk worden opgenomen in de Rundveeloket-Jukebox. Deze jukebox is een presentatie die kan gebracht worden voor diverse groepen. Het principe is simpel: U vraagt, wij draaien! Het publiek kiest uit de lijst van vragen deze waarvan ze bondig het antwoord gepresenteerd krijgen. Reserveer nu de Rundveeloket-Jukebox voor uw studiedag!