RUNDVEELOKET

Vraag

Vloeibare ureum is per eenheid N vaak een stuk goedkoper dan kalkammonsalpeter (KAS), maar bij het gebruik ervan zou je met aanzienlijke ammoniakverliezen (NH3) rekening moeten houden. Is het dan nog wel interessant?

Antwoord

Ureum (chemische formule: (NH₂)₂CO ) levert geen direct beschikbare stikstof (N) voor de plant. Het ureum moet in de bodem eerst opgelost worden en omgezet worden tot ammonium (NH4+). Dit kan vervolgens omgezet worden tot nitraat (NO3-). Zowel ammonium als nitraat kunnen opgenomen worden door de plant, maar nitraat wordt veel sneller opgenomen. Bij deze omzettingen zal een deel van de stikstof verloren gaan als ammoniak (NH3). Hoewel ureum dus per eenheid stikstof goedkoper is, zeker op dit moment, moet er rekening gehouden worden met het feit dat de hoeveelheid stikstof, beschikbaar voor het gewas, kleiner zal zijn dan de verstrekte hoeveelheid. Het is dus zaak de werkelijke werking van de verschillende types bemesting met elkaar te vergelijken.

Ureum zal gemiddeld tot meer emissieverliezen leiden dan KAS. Het zijn echter de omgevingsomstandigheden (temperatuur en vocht), de manier van toedienen (bovenop het gewas of ingewerkt) en de zuurtegraad en kalkgehalte van de bodem die bepalen hoeveel verlies er exact optreed. Hieronder vindt je enkele tips om deze verliezen te beperken en zo de benutting van de toegediende stikstof te maximaliseren.

Tips voor een optimale toepassing van ureum als meststof:

  • Kies voor ureum op percelen waar het snel (binnen de 2 dagen) kan ingewerkt worden
  • Op het gewas kan ureum best toegepast worden in vochtige, koude omstandigheden (bijvoorbeeld eerste fractie op gras of graan)
  • Gebruik geen ureum op percelen met een pH hoger dan 6,5
  • Stikstofverliezen uit ureumbemesting worden beperkt door bemesting bij lagere temperatuur, minder wind en vochtige bodem
  • Kies bij voorkeur voor ureum met toegevoegde ureaseremmer. Dit betekent een meerprijs, maar beperkt de stikstofverliezen.
  • Bij vroege bemesting (februari-maart) op gras of graan, onder koude en vochtige omstandigheden, kan ureum interessanter zijn dan nitraatmeststoffen door de tragere werking van ureum. Nitraat kan in dergelijke omstandigheden ook makkelijker uitspoelen en zo tot stikstofverlies leiden.

Als je de omstandigheden waarin bemest wordt zo kunt kiezen dat het stikstofverlies door emissie van ureum beperkt blijft, kan ureum zeker een waardig alternatief vormen voor andere stikstofmeststoffen. Kan je de omstandigheden van toepassen niet optimaal kiezen, dan neem je toch beter een andere stikstofmeststof. Tabel 1 illustreert het stikstofverlies onder verschillende omstandigheden.

Tabel 1. Stikstofverlies van ureum en ammoniumnitraat onder verschillende omstandigheden
(gebaseerd op  Hofman, G., Van Cleemput, O., Demeyer, P. (1995). Ammoniakvervluchtiging uit kunstmest. Landbouwkundige Uitgeverij G.C. van den Berg, 31p.)

PROEF

Omstandigheden

N-verlies door vervluchtiging

Ureum (zonder ureaseremmer)(46%N)

Ammoniumnitraat (27%N)

1

Leemgrond pH 6,2

26,90%

1,60%

16°C vochtige grond

Kleigrond pH 8,1

30,10%

12,90%

16°C vochtige grond

 

 

 

 

2

Vochtige kleigrond

25,80%

18,00%

Droge kleigrond

42,50%

21,90%

 

 

 

 

3

Kleigrond zonder inwerken

30,80%

12,30%

Kleigrond op 4cm diepte

0,60%

0,70%

 

Gerelateerd


Nog vragen?

 

Versie:
1
Onderwerp:
Vloeibare ureum
Datum:
13-02-2023