RUNDVEELOKET

Vraag

Wat zijn de aandachtspunten bij het installeren van mechanische ventilatie in een melkveestal? Wat zijn de voor- en nadelen bij horizontale of verticale luchtstromen?

Antwoord
Ventilatie algemeen:
 • Doelen van ventilatie:a
  • Afvoer CO2
  • Afvoer waterdamp
  • Afvoer warmte
 • Thermoneutrale zone melkvee van – 25°C (onderste kritieke gevoelstemperatuur) tot 21°C (bovenste kritieke gevoelstemperatuur): temperaturen hoger of lager betekenen verlies van productie(efficiëntie) en gezondheidsproblemen
 • Berekening ventilatiebehoefte: tool ILVO – AgriConstruct
  • Type en aantallen aan compartiment toevoegen
  • Klikken op “Berekening totalen”
  • Onderste tabel geeft weer hoeveel ventilatoren er nodig zijn
 • Ventilatienormen melkvee:b

Tabel ventilatiecapaciteit bij melkkoeien

Tabel ventilatiecapaciteit bij jongvee

Tabel oppervlak uitlaatopening

Tabel oppervlak inlaatopening

 • Hou er rekening mee dat de mest op de roosters, zeker in de zomer, sneller opdroogt door ventilatie
Verticale luchtstroom: HVLS- of horizontaal opgehangen axiaalventilatoren
 • Versterkt de natuurlijke ventilatie in de melkveestal
 • Risico op putventilatie in stallen met roostervloeren
 • HVLS ventilator = Hoog Volume Lage Snelheidc
  • 6 – 7,5 m doormeter X ±50 rpm = tot ± 500.000 m3 per uur
  • Relatief lage luchtsnelheid (1,25 – 3 m/s)
  • Montage 4 – 7,5 m boven grondoppervlak en 1,2 – 1,5 m van plafond
  • Aantal: 1 per 1.000 – 1.800 m2 (meer bij veel obstakels in de stal), om de 25 – 45 m
  • Hogere aankoopkost, lagere operationele kost
 • Axiaalventilator (horizontaal opgehangen)
  • Kleinere doormeter (tot 1,5 m), grotere draaisnelheid (400 – 600 rpm)
  • Capaciteit: tot ± 50.000 m3 per uur
  • Gerichte luchtstroom door relatief grote snelheid
  • Ventilatiepatroon minder verstoord door obstakels en zijwaartse luchtstromingen
Horizontale luchtstroom: verticaal opgehangen axiaalventilatoren
 • Zorg dat luchtstroom goed op de runderen gericht is
 • Hogere draaisnelheid: meer lawaai, lagere efficiëntie, hoger verbruik
 • Goedkoper in aankoop, hogere operationele kost
 • Overal toepasbaar, ook in lage stallen
 • Aandachtspunten:d
  • Wachtruimte: richt windstroom weg van de melkstand
  • Preferente volgorde van plaatsing:
   • Boven de loopgang achter het voederhek
   • Boven de binnenste rij ligboxen
   • Boven de buitenste rij ligboxen
  • Plaatsing in de lengte van de stal, op max. 10 keer de diameter van de ventilator
  • Plaatsing voldoende hoog, buiten bereik van koeien en werktuigen
  • Plaatsing in hoek van 15° - 20° zodat luchtstroom gericht staat op plek onder de volgende ventilator

Meer info: Artikelreeks - Hittestess bij rundvee

Gerelateerd

Nog vragen?

Bronnen:

a Het ontwerp van melkveestallen, 10/07/2014, Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Landbouw en Visserij
b Handboek Melkveehouderij 2017/18, Hoofdstuk 10: Bedrijfsgebouwen, 10 / 31 - 32, Wageningen University & Research
c Grote ventilator koelt zonder lawaai, Veehouderij Techniek, juli 2004, Gertjan Zevenbergen
d Fan cooling dairy cows, Cornell University, Curt A. Gooch, P.E.
 


Dit antwoord werd door het Rundveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Rundveeloket, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Rundveeloket aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

Versie:
1
Onderwerp:
Ventilatie melkveestallen
Datum:
12-06-2018