RUNDVEELOKET

Vraag

Bij het testen op residuen van antibiotica in de melk met de Delvotest®T blijven de resultaten vaak langdurig positief, zonder aanwijsbare reden. Wat veroorzaakt vals-positieve resultaten en wat kan ik er op mijn bedrijf aan doen om ze te vermijden?

Antwoord

De Delvotest®T werkt volgens een eenvoudig principe. In de ampullen bevinden zich een groeimedium, een pH-indicator en sporen van bacteriën (Bacillus stearothermophilus var. Calidolactis). Als de ampullen verwarmd worden op een temperatuur van 64° C ontkiemen de sporen tot vegetatieve cellen die suikers omzetten tot zuren waardoor de zuurtegraad daalt (lagere pH). Hierdoor verandert de kleur van de pH-indicator. Wordt de groei van de vegetatieve cellen geremd dan is er geen of een vertraagde daling van de zuurtegraad en dus ook geen of een vertraagde kleurverandering. Aanwezigheid van bacteriegroeiremmende stoffen, zoals melk met residuen van antibiotica, levert dus deze remmende factor waardoor de kleuromslag niet plaatsvindt.

De detectiegevoeligheid is optimaal als voor de incubatieduur de controletijd wordt gebruikt. Dit is de incubatietijd nodig om de kleur van de voedingsbodem in de ampul met een negatief controlemonster (antibioticavrije melk) te laten omslaan van paars naar geel en bedraagt vaak in de buurt van 2u45 tot 2u50. Wordt niet afgelezen bij controletijd, maar wordt een langere incubatieduur (maximaal 3u15) toegepast, dan vermindert de gevoeligheid van de Delvotest T.

In de praktijk worden melkveehouders regelmatig geconfronteerd met positieve testresultaten waar op het eerste zicht geen duidelijke verklaring voor is. De oorzaak dient vaak bij een van onderstaande factoren gezocht te worden. Een correct management kan het aantal vals-positieve resultaten verminderen en een goede kennis van de risicofactoren levert een betere inschatting en interpretatie van de positieve testresultaten.

  • Slechte bewaring

Als de Delvotest®T reagentia te koud worden bewaard kan dit aanleiding geven tot vals-positieve resultaten. Bewaring bij 0 – 1° C kan een deel van de sporen afsterven waardoor de test een verkeerd resultaat geeft. Stel daarom de koelkast waarin de ampullen worden bewaard niet te koud in (4 – 6° C) en controleer met een koelkastthermometer of de effectieve temperatuur in de koelkast niet te laag ligt. Verder laat je de ampullen best ook in de isomo-doos zitten, zeker als de deur van de frigo regelmatig geopend wordt.

  • Mechanische defecten

Net als een slecht afgestelde of slecht werkende koelkast voor de bewaring kan ook de gebruikte incubator uiteraard defect zijn. Controle van duurtijd en temperatuur kan uitsluitsel geven bij vermoeden van een incorrecte werking.

  • Gevoeligheid Delvotest®T: opsporing beneden MRL (Maximum Residue Level)

Voor sommige antibiotica meet de Delvotest®T een stuk strenger dan de de Maximale Residulimiet (MRL) waardoor nog positieve resultaten kunnen bekomen worden na de voorgeschreven wachtperiode. Gaat het dus steeds om hetzelfde diergeneesmiddel waarbij de testresultaten langer dan verwacht positief zijn, dan kan de overgevoeligheid van de Delvotest®T aan de actieve stof de oorzaak zijn. Bespreek in dat geval met je dierenarts over welke producten dit gaat en wat mogelijke oplossingen zijn.

  • Verhoogd celgetal, lysozyme, lactoferrine vrije vetzuren

De werking van  de Delvotest®T is gebaseerd op de daling van de zuurtegraad (pH) in de ampul, vertrekkende van de normale zuurtegraad van melk: pH 6,8. Het testen van melk met een zuurtegraad boven 7,0 kan tot vals-positieve resultaten leiden. Subklinische/chronische mastititis, alsook restanten van alkalische reinigings- en desinfectiemiddelen, kunnen aanleiding geven tot verhoging van de pH van melk. Daarnaast kan een verhoogd gehalte aan lysozyme, lactoferrine of vrije vetzuren in de melk of een verhoogd celgetal ook tot kiemgroeiremming aanleiding geven en valspositieve resultaten veroorzaken. Daarnaast kan een verhoogd gehalte aan lysozyme, lactoferrine of vrije vetzuren in de melk of een verhoogd celgetal ook tot kiemgroeiremming aanleiding geven en vals-positieve resultaten veroorzaken.

  • Contaminatie met antibiotica, desinfectie- of reinigingsproducten

Hoewel de huidige Delvotest®T werkt met goed afgesloten ampullen is contaminatie in sommige gevallen toch mogelijk. Probeer dus steeds proper te werken en het nodige materiaal niet met de handen aan te raken.

Gerelateerd

Nog vragen?


Dit antwoord werd door het Rundveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Rundveeloket, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Rundveeloket aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

Versie:
1
Onderwerp:
Vals-positieve resultaten bij Delvotest®T
Datum:
07-03-2019