RUNDVEELOKET

Vraag

Binnenkort begint het vliegenseizoen. Er zijn veel verschillende manieren en producten om ze te bestrijden, maar hoe pak ik dat best aan? Kan ik ook op biologische wijze bestrijden?

Antwoord

De laatste vlieg vangen lukt nooit, maar een goed management houdt de vliegenpopulatie onder controle en beperkt de negatieve effecten. Begin steeds met het identificeren van de vliegen en selecteer de locaties waar actie nodig is. Stel vervolgens een gepast bestrijdingsplan op dat steunt op verschillende tactieken. Evalueer het resultaat en stuur het bestrijdingsplan bij.

Overzicht verschillende vliegensoorten

De huisvlieg
Huisvlieg
Fruitvlieg
Fruitvlieg
Rattenstaartlarve
Rattenstaartlarve
Stalvlieg
Stalvlieg
Zomerwrangvlieg
Zomerwrangvlieg
Herfstvlieg
Herfstvlieg

Preventieve maatregelen

Voorkom broedplaatsen met een goede algemene hygiëne in en rond de stallen, het ganse jaar door!

 • Afval opruimen
 • Dagelijks grondig reinigen: ligboxen, rond voederbakken, voeropslagplaatsen, …
 • Afdekken van silovoeders, afsluiten van afvalcontainers, …
 • Mesthopen toedekken, vermijd korstvorming op mengmest, houd vaste mest droog
 • Ventilatie: in een drogere stal gedijen vliegen minder goed

Fysische bestrijding

Elektrische insectenverdelgers en (reuzen)vliegenvangers met kleefstof vangen zowel insecticide-gevoelige als insecticide-ongevoelige vliegen. Daarom is het gebruik zeker aangeraden. Combineer ze steeds met andere bestrijdingsmiddelen.

Chemische bestrijding

Op stal – Bestrijd ook de maden. Vliegen vormen slechts 15 % van de totale populatie! Bestrijd larven vanaf enkele weken vóór de verwachte overlast (vroege lente). Breng het larvicide aan op mogelijke broedplaatsen (plaatsen waar mest, stro of voedselresten blijft liggen).
Adulticiden gebruik je pas bij vliegenoverlast. Breng het aan op de rustplaatsen van de vliegen: stalmuren, zoldering, vensterbanken, hokwanden, eventueel op de runderen zelf… Er zijn verschillende producten: sproeimiddelen, aërosol, strijkmiddelen, strooimiddelen, aasmiddelen, … Volg steeds de instructies van de fabrikant!

Op de dieren – Bestrijding van vliegen op de runderen zelf is niet eenvoudig. Pour-on producten en oorflappen bieden geen waterdichte bescherming maar helpen wel. Breng oorflappen in beide oren aan voor maximaal effect. Let ook op de werkingsduur van oorflappen! Weides met houtkanten vragen een frequentere vliegenbestrijding (om de 3 à 4 weken).

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding steunt op het gebruik en in stand houden van natuurlijke vijanden van de vlieg. Op mest die voldoende droog wordt gehouden leven veel mijten en kevers die zich voeden met vliegenlarven.

De drijfmestvlieg (Hydrotaea aenescens) wordt gebruikt in de biologische bestrijding van de huisvlieg. De larven van deze roofvlieg eten de larven van de huisvlieg op. Als de roofvlieg zich op natuurlijke wijze in de stal heeft geïnstalleerd is het gebruik van larviciden niet aangewezen.

Resistentie

Resistentie tegen insecticiden is erfelijk. Zo kan een resistente vliegenpopulatie ontstaan. Onafgebroken gebruik van een insecticide zal het aandeel resistente vliegen per generatie doen toenemen. Bij de eerste tekenen van verminderde gevoeligheid, stap je dus best over op een insecticide met een andere actieve stof.

Tips om resistentie te voorkomen:

 • Combineer verschillende tactieken: opruimen en reinigen, chemische en fysische bestrijding
 • Gebruik adulticiden enkel bij overlast en niet frequenter dan voorgeschreven
 • Bestrijd ook larven
 • Kies voor kortwerkende insecticiden
 • Kies voor aasmiddelen (i.p.v. sproeimiddelen)
 • Gebruik groei-regulatoren als larvicide
 • Verander regelmatig van product met andere actieve stof

Uitgebreid antwoord

Gerelateerd

Nog vragen?


Dit antwoord werd door het Rundveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Rundveeloket, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Rundveeloket aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

Versie:
1
Onderwerp:
Vliegenbestrijding
Datum:
10-04-2020