RUNDVEELOKET

Convenant Enterische Emissies Rundvee

MAATREGELEN


MAATREGELEN


´Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen?'

Rundveehouders kunnen werken aan drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee
  • genetica en selectie
     

Overzicht maatregelen*:

* naarmate meer maatregelen worden goedgekeurd wordt deze lijst aangevuld (te verwachten: voederadditief 3-NOP)

Maatregelen emissie BKG