RUNDVEELOKET

Geldig voor het jaar 2023

Convenant Enterische Emissies Rundvee

Maatregel 15: Nitraat voor vleesvee


Maatregel 15: Nitraat voor vleesvee (pdf)

Nitraat als elektronenreceptor voor vleesvee

De verstrekking van nitraat via het krachtvoeder reduceert de methaanvorming bij vleesvee. Het methaanreducerend effect is direct gecorreleerd aan de nitraatdosering. Het rantsoen wordt gedurende het hele jaar door toegediend vanaf wanneer het dier zes maanden oud is.

Diercategorie: Vleesvee
Reductiepercentage: - 8% per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt.
Verplichte randvoorwaarden: TToevoeging van 1% nitraat op het totale rantsoen uitgedrukt in droge stof. Het totale eiwitgehalte van het rantsoen mag niet verhogen door toevoeging van de nitraatbron, dit om verhoogde N-emissies te vermijden. M.a.w. een deel van het voedereiwit in het rantsoen wordt vervangen door de nitraatbron.
Economische gevolgen: Hogere kostprijs van het krachtvoeder, eventueel gecompenseerd door vervanging van andere duurdere voedereiwitten.
Ecoregeling via verzamelaanvraag: 4 eurocent/dier/dag
Neveneffecten: Er wordt aangeraden om de dosis te beperken tot 1 % op droge stof basis van het totale rantsoen. Bij hogere dosissen ontstaat het risico op nitrietvorming. Het toevoegen van 1% nitraat kan mogelijks leiden tot een hogere gewichtstoename.

 

Reductiepercentage

Bij toepassing van deze maatregel (1% nitraat op de totale droge stof opname van het rantsoen) wordt een methaanreductie van 8% per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt in rekening gebracht voor het aantal vleesvee op het bedrijf.

Randvoorwaarden

Nitraat wordt op de juiste manier verrekend in de rantsoenberekening waarbij een deel van het rantsoeneiwit wordt vervangen door het nitraat. Het totale eiwitgehalte van het rantsoen mag niet verhogen door toevoeging van de nitraatbron, dit om verhoogde N - emissies te vermijden. M.a.w. een deel van het voedereiwit in het rantsoen wordt vervangen door de nitraatbron.

Mogelijke neveneffecten

Er wordt aangeraden om de dosis van 1 % op droge stof basis van het totale rantsoen te hanteren om nitrietvorming te vermijden. Om deze reden wordt nitraat via de veevoederleverancier voorzien. Wanneer het product bovenop een bestaand (eiwitrijk) rantsoen gevoerd wordt, is er kans op afwenteling op andere emissies (nl. via mest) door verhoging van het eiwitgehalte van het rantsoen. Het toevoegen van 1% nitraat kan mogelijks leiden tot een hogere gewichtstoename.

Praktische toepasbaarheid

Verstrekking gebeurt via het krachtvoeder. Het krachtvoeder wordt toegediend aan de diercategorie waarvoor deze maatregel bestemd is, namelijk vleesvee. Het reductiepercentage wordt enkel toegekend aan de dieren die het rantsoen krijgen dat voldoet aan de randvoorwaarden.

Wil je zelf aan de slag met deze maatregel of gebruik je al nitraat in het voederrantsoen en wil je weten hoe het binnen jouw rantsoen past? Contacteer dan je voederadviseur of raadpleeg het rantsoenberekeningsprogramma op de website van het rundveeloket.

Bedrijfseconomische effecten

Dit krachtvoeder is wellicht duurder maar de toevoeging van nitraat kan anderzijds een deel van de eiwitbronnen binnen het rantsoen vervangen.

Monitoring en opvolging van de maatregel

De administratieve monitoring en opvolging van deze maatregel met het oog op de berekening van de impact in de broeikasgasinventaris zal  gebeuren  aan de hand van facturatiegegevens van het voeder en rantsoenberekeningen. Aanvullend kunnen er bijkomende steekproeven uitgevoerd worden naar de samenstelling van het voederrantsoen door een geaccrediteerde instelling.

Ecoregeling via verzamelaanvraag

Deze maatregel is onderdeel van de ecoregeling ‘De verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect bij rundvee door toevoeging van een additief of voedermiddel’ in het kader van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Bij het correct toepassen van de maatregel is er een steunbedrag van 4 eurocent/dier/dag voorzien (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (diergebonden steun) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)).

Maatregel 15: Nitraat voor vleesvee (pdf)