RUNDVEELOKET

Geldig voor het jaar 2023

Convenant Enterische Emissies Rundvee

Maatregel 9: 3-NOP


Maatregel 9: 3-NOP (pdf)

3-NOP voor lacterend melkvee

De verstrekking van 3-NOP via het aanvullend krachtvoeder of het mineraalvoeder reduceert de methaanvorming bij lacterend melkvee. Het rantsoen wordt gedurende 355 opeenvolgende dagen toegediend vanaf de eerste dag na kalving.

Diercategorie: Lacterend melkvee.
Reductiepercentage: - 26 % per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt. 
Verplichte randvoorwaarden: Het product wordt gemengd in het krachtvoeder of het mineraalvoeder zodat een dosis van minstens 60 mg per kg droge stof of 60 ppm op droge stof basis in het totale rantsoen bereikt wordt.
Economische gevolgen: Hogere kostprijs krachtvoer.
Ecoregeling via verzamelaanvraag: 7 eurocent/dier/dag
Neveneffecten: Er zijn bij deze dosis geen neveneffecten op melkproductie, eiwitgehalte, voederefficiëntie of droge stofopname.

 

Reductiepercentage

Bij toepassing van deze maatregel wordt een methaanreductie van 26 % per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt in rekening gebracht voor het aantal lacterende melkkoeien op het bedrijf.

Randvoorwaarden

Het product wordt gemengd in het aanvullend krachtvoeder of in het mineraalvoeder op basis van een dosis van minstens 60 ppm1 op droge stof basis in het totale rantsoen. De dieren hebben gedurende de hele dag toegang tot het rantsoen.

Mogelijke neveneffecten

Er zijn bij deze dosis geen neveneffecten op melkproductie, eiwitgehalte, voederefficiëntie of droge stofopname.

Praktische toepasbaarheid

Verstrekking kan via het aanvullend krachtvoeder of het mineraalvoeder. Het aanvullend krachtvoeder/mineraalvoeder wordt toegediend aan de diercategorie waarvoor deze maatregel bestemd is, namelijk lacterende melkkoeien aan een dosis zodat minstens 60 mg per kg droge stof op totale rantsoen bereikt wordt. Het reductiepercentage wordt enkel toegekend aan de dieren die het rantsoen krijgen dat voldoet aan de randvoorwaarden.

Wil je zelf aan de slag met deze maatregel en wil je de impact kennen  op de methaan uitstoot van je melkveebedrijf? Meer info vind je via de website van Smart Melken of via de voederadviseur.

Bedrijfseconomische effecten

Het aanvullend krachtvoeder of mineraalvoeder wordt duurder.

Monitoring en opvolging van de maatregel

De administratieve monitoring en opvolging van deze maatregel met het oog op de berekening van de impact in de broeikasgasinventaris zal in de toekomst gebeuren via de duurzaamheidsmonitor van MilkBE. Aan de hand van facturatiegegevens van het voeder en rantsoenberekeningen zal de maatregel gemonitord worden. Aanvullend kunnen bijkomende steekproeven uitgevoerd worden naar de samenstelling van het voederrantsoen door een geaccrediteerde instelling.

Ecoregeling via verzamelaanvraag

Deze maatregel is onderdeel van de ecoregeling ‘De verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect bij rundvee door toevoeging van een additief of voedermiddel’ in het kader van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Bij het correct toepassen van de maatregel is er een steunbedrag van 7 eurocent/dier/dag voorzien (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (diergebonden steun) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)).

1 Volgens Verordening. (EU) 2022/565 zijn enkel dosissen tussen 60 mg per kg droge stof en 90 mg per kg droge stof toegelaten.

Maatregel 9: 3-NOP (pdf)


 

Aanpassingen in voedermanagement op bedrijfsniveau bij rundvee (Video - Dept LV)