RUNDVEELOKET

Diergezondheid

Diergezondheid

Algemeen

Ongediertebestrijding op intensieve veehouderijen (2013, Dept. LV)
De permanente aanwezigheid van voeder en het aangepaste klimaat maken dat enkele individuen van insecten of knaagdieren zich op korte tijd tot grote populaties kunnen vermenigvuldigen. Onrust onder de dieren, vreetschade aan installaties, het verlies en het bevuilen van voeder geven aanleiding tot economische verliezen die zeer aanzienlijk kunnen zijn. In bepaalde gevallen kunnen zowel insecten als knaagdieren vectoren zijn voor ziekteverwekkers. In deze brochure worden verschillende plaagorganismen onder de loep genomen en uitvoerig beschreven. Ook worden gepaste bestrijdingsmiddelen en preventieve maatregelen voorgesteld.

Vliegenbestrijding: Wees er al de kippen bij! (2020, Rundveeloket)
Vliegen kunnen ziektekiemen overdragen en zo de gezondheid van het rundvee onder druk zetten. Ze veroorzaken hinder en onrust bij het vee wat kan leiden tot een verlaagde melkproductie en slechtere voederconversie. Ook voor de veehouder vormen vliegen vaak een hinderlijke plaag. De laatste vlieg vangen lukt nooit, maar een goed management houdt wel de vliegenpopulatie onder controle en beperkt de negatieve effecten tot een minimum.

Artikelreeks: Hittestress bij rundvee (2020, Rundveeloket, Hooibeekhoeve, Dept LV)
In onze regio ervaren runderen sneller hittestress dan vaak gedacht. Zeker bij runderen met een hoog metabolisme worden melkproductie en vruchtbaarheid al snel nadelig beïnvloed. Deze artikelreeks leert hittestress bij rundvee voorkomen, herkennen en ermee omgaan.

Lichaamstemperatuur van rundvee (2019, Rundveeloket)
De normaalwaarden voor de lichaamstemperatuur van rundvee verschillen naargelang de leeftijd van het dier: tussen 38,5 en 40,5 °C voor een pasgeboren kalf, tussen 38,6 en 39,4 °C voor kalveren, tussen 38,0 en 39,3 °C voor een volwassen melkkoe en tussen 36,7 en 39,1 voor een volwassen zoogkoe. Bij het meten van de (rectale) temperatuur houdt men best rekening met het tijdstip van de dag, de arbeid, de omgevingstemperatuur en schommelingen door dracht of hormonale oorzaken.

Melkvee

Handboek Melkveehouderij: Gezondheid (2020/2021, Wageningen University and Research)
Dit hoofdstuk in het Handboek Melkveehouderij staat in het teken van preventie. Naast vaccinatie en andere preventieve maatregelen zijn ook goede voeding en huisvesting van groot belang om de dieren gezond te houden. Er wordt informatie verstrekt over de belangrijkste ziekten bij melkvee: BVD, IBR, Leptospirose, Neospora, Para-tuberculose, ... Ook bedrijfsgebonden gezondheidsproblemen worden uitgebreid besproken: uier- en klauwaandoeningen, stofwisselingsstoornissen, inwendige en uitwendige parasieten, ...

Hittestress bij rundvee (webinar-reeks 2020, Milk@vice, Koesensor, Zoetis, Rundveeloket)
Als de temperatuur stijgt, stijgt ook het risico op hittestress bij melkvee. Hittestress heeft niet alleen een invloed op de melkproductie en de gehalten maar ook op de gezondheid en de vruchtbaarheid van uw dieren. Hoe weet je wanneer je dieren hittestress ervaren? Kan je aan de hand van sensordata nagaan of de koeien last hebben van de warmte? En wat kan je als melkveehouder doen om hittestress te voorkomen en de gevolgen te beperken?

V/A: Vals-positieve resultaten bij Delvotest®T (7/03/2019, Rundveeloket)
Bij het testen op residuen van antibiotica in de melk met de Delvotest®T blijven de resultaten vaak langdurig positief, zonder aanwijsbare reden. Wat veroorzaakt vals-positieve resultaten en wat kan ik er op mijn bedrijf aan doen om ze te vermijden?

Naar een vlotte transitie met gebruik van melkproductie en -kwaliteit (VLAIO Veerkracht, 2023)
De transitieperiode is een stressvolle en risicovolle periode bij melkvee. Ondanks enkele tientallen jaren onderzoek blijft het een uitdaging om alle dieren succesvol aan een nieuwe lactatie te laten beginnen. Extra hulp in deze uitdagende periode is dus zeker welkom:

Zwerfstromen in de melkveehouderij (2018, ILVO)

Koeien die zich schichtig gedragen, zonder aanwijsbare oorzaak, kunnen last hebben van zwerfstromen (elektrische lekken) in de stal. Voor het eerst is er een officieel meetprotocol ontwikkeld om deze onzichtbare stressfactor op te sporen en vervolgens te kunnen elimineren.

Vleesvee

Hittestress bij vleesvee: alles wat je moet weten (webinars 2020, Dept LV)
Het aantal hittegolven neemt stelselmatig toe en veel vleesveehouders kennen er ondertussen de gevolgen van. Niet alleen is de uitval in de veestapel soms groter, ook de vruchtbaarheid en/of de groei komt onder druk te staan. Een aantal maatregelen om hittestress bij runderen te voorkomen zijn dan ook aangewezen. Zo kan er aandacht zijn voor het voedermanagement en de watervoorziening, maar zijn ook maatregelen in de stal en op de weide aangewezen.

In drie webinars wordt hittestress bij vleesvee uit de doeken gedaan:

BovINE Knowledge Hub - Animal Health and Welfare (EU Project BovINE, 2022)
In the BovINE Knowledge Hub (BKH) information on four different topics is brought together: socio-economic resilience, animal health & welfare, production efficiency & quality, and environmental sustainability. Stakeholders in the European Beef Cattle sector shared en discussed their knowledge and experience in the EU Project BovINE. This led to the formation of the BKH. The information is available to all involved with cattle farming. Additionally, all registered users of the BKH are able to comment on existing information and upload new and additional material on the core themes and thus contribute to developing practical innovations that can be implemented on European beef farms.