RUNDVEELOKET

Webinar-reeks

Hittestress bij melkvee herkennen en voorkomen


Als de temperatuur stijgt, stijgt ook het risico op hittestress bij melkvee. Hittestress heeft niet alleen een invloed op de melkproductie en de gehalten maar ook op de gezondheid en de vruchtbaarheid van uw dieren. 

Hoe weet je wanneer je dieren hittestress ervaren? Kan je aan de hand van sensordata nagaan of de koeien last hebben van de warmte? En wat kan je als melkveehouder doen om hittestress te voorkomen en de gevolgen te beperken?

Om u hierop een antwoord te geven, organiseerde het kennisplatform Koesensor in samenwerking met Zoetis drie webinars. De webinars kan u hieronder integraal herbekijken. De webinars werden bovendien ook herwerkt in een 4-delige artikelreeks:

Webinar 1: “Hittestress: een onderschat probleem!” 

In deze sessie vertelt dierenarts Pieter Passchyn u wat hittestress is, wanneer het voorkomt, hoe u het kan herkennen en wat de gevolgen zijn. U komt ook te weten hoe u uit sensordata kan afleiden welke dieren last hebben van hittestress.


 

 

Webinar 2: “Omgaan met hittestress: pas uw voermanagement aan!” 

Dierenarts Pieter Passchyn gaat in op rantsoenaanpassingen die u kan doorvoeren om de gevolgen van hittestress te beperken. Evi Canniere werkt als projectingenieur bij Inagro en zal het hebben over het belang en de beschikbaarheid van goed drinkwater.


 

 

Webinar 3: “Omgaan met hittestress: zorg voor een optimaal stalklimaat!” 

Kristof Naessens van Distrifarm leert u hoe u op warme dagen een goed stalklimaat kan bekomen door middel van ventilatie.


 

 

 

Partners

 

Rundveeloket