RUNDVEELOKET

WEBINARS

Hittestress bij vleesvee

Het aantal hittegolven neemt stelselmatig toe en veel vleesveehouders kennen er ondertussen de gevolgen van. Niet alleen is de uitval in de veestapel soms groter, ook de vruchtbaarheid en/of de groei komt onder druk te staan. Een aantal maatregelen om hittestress bij runderen te voorkomen zijn dan ook aangewezen. Zo kan er aandacht zijn voor het voedermanagement en de watervoorziening, maar zijn ook maatregelen in de stal en op de weide aangewezen.

In deze drie webinars wordt hittestress bij vleesvee uit de doeken gedaan:

 

Webinar 1: “Fysiologie van hittestress en impact op vruchtbaarheid”
Jo Leroy - Universiteit Antwerpen

 

 

Webinar 2: Hittestress vermijden in de stal en op de weide
Tom Van den Bogaert - Departement Landbouw & Visserij

 

 

Webinar 3: Natuurlijke beschutting op de weide ter voorkoming van hittestress
Jolien Bracke - ILVO

 

Departement L&V