RUNDVEELOKET

Vruchtbaarheid

Algemeen

 

Melkvee

Vruchtbaarheid bij melkvee (2015, Dept. LV)
De vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee is een gevoelig punt, maar blijft wel essentieel voor goede economische resultaten. In deze brochure worden de verschillende facetten van vruchtbaarheid bij melkvee belicht: het verband tussen vruchtbaarheid en economie, de relatie tussen vruchtbaarheid en voeding, de diergeneeskundige aspecten en genetica. Ook wordt een overzicht gegeven van tal van vruchtbaarheidsproblemen en de mogelijkheden deze te voorkomen door preventieve maatregelen of te behandelen.

Beslissen van kalf tot koe: Vruchtbaarheid (CRV, 2020)
Aan de productie van melk gaat de geboorte van een kalf vooraf. Voor een hoge levensproductie is goed vruchtbaarheidsmanagement dan ook essentieel. Dat is het resultaat van goede voeding, optimale conditie, een goede tochtwaarneming en inseminatie op het beste moment. Kengetallen en overzichten zijn hierbij onmisbaar.

Vleesvee