RUNDVEELOKET

Vruchtbaarheid

Algemeen

 

Melkvee

Vruchtbaarheid bij melkvee (2015, Dept. LV)
De vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee is een gevoelig punt, maar blijft wel essentieel voor goede economische resultaten. In deze brochure worden de verschillende facetten van vruchtbaarheid bij melkvee belicht: het verband tussen vruchtbaarheid en economie, de relatie tussen vruchtbaarheid en voeding, de diergeneeskundige aspecten en genetica. Ook wordt een overzicht gegeven van tal van vruchtbaarheidsproblemen en de mogelijkheden deze te voorkomen door preventieve maatregelen of te behandelen.

Beslissen van kalf tot koe: Vruchtbaarheid (CRV, 2020)
Aan de productie van melk gaat de geboorte van een kalf vooraf. Voor een hoge levensproductie is goed vruchtbaarheidsmanagement dan ook essentieel. Dat is het resultaat van goede voeding, optimale conditie, een goede tochtwaarneming en inseminatie op het beste moment. Kengetallen en overzichten zijn hierbij onmisbaar.

V/A: Duurmelken in de melkveehouderij (Rundveeloket, 27/09/2019)
In de geitenhouderij is duurmelken, blijven doormelken zonder snel opnieuw af te lammeren, al jaren een ingeburgerdere praktijk. Het geeft een hogere productie, meer arbeidsrust, minder ongewenste bokjes en het voorkomt gezondheidsproblemen rond het aflammeren. Maar geldt dat ook voor melkkoeien?

Vleesvee

V/A: Temperatuursverloop en tochtdetectie bij Belgisch Witblauw vleesvee (Rundveeloket, 11/01/2022)
De lichaamstemperatuur van een koe wijzigt tijdens de vruchtbaarheidscyclus. In de laatste week voor de eisprong zakt de lichaamstemperatuur eerst tot deze 48 tot 24 uur voor de eisprong terug stijgt (+0,3 tot 1,2 °C). Op dat moment zouden ook de andere bronstindicaties maximaal zichtbaar moeten zijn.