RUNDVEELOKET

Bedrijfsmanagement

Bedrijfsmanagement

Algemeen

Veetournee 2021: Duurzaam ondernemen in de veehouderij
Veehouders moeten in de huidige context over een hoge mate van ondernemerschap beschikken en risico’s inbouwen. Maatschappelijke veranderingen en veranderingen in de fysieke omgeving vinden steeds sneller plaats en zijn soms nauwelijks voorspelbaar. Dat heeft de recente geschiedenis alvast bewezen. Hoe kan je je als veehouder daarop voorbereiden en tegen wapenen? Welke aanpassingen vraagt dit en welke verwachtingen moet je als veehouder-ondernemer onvermijdelijk laten varen? 

Kenniscentrum Agroforestry (VLAIO-project 2014-2019: ILVO, Inagro, UGent, Bodemkundige Dienst van België, Agrobeheercentrum Eco²)
Agroforestry of boslandbouw is een landgebruiksysteem waarbij het telen van landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel. Het systeem is in hoofdzaak gebaseerd op het produceren in verschillende etages (gewaslaag met daarboven de boomlaag) om de beschikbare hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten efficiënter te benutten en zo de productie per oppervlakte-eenheid te verhogen. In dit ‘Kennisloket’ worden actuele vragen en topics omtrent agroforestry toegelicht.

Koe en kalf: vroeg scheiden of laten zogen? (Rundveeloket, januari 2020)
Het brede publiek stelt zich vragen bij het snel scheiden van moeder en kalf. Nochtans is dit op veel melkveebedrijven de gangbare praktijk. De gescheiden opfok is volgens vele melkveehouders en adviseurs immers beter voor de gezondheid van koe en kalf. Maar kan dit ook wetenschappelijk aangetoond worden? En wat is de impact van een vroege scheiding op dierenwelzijn en rendabiliteit?

Melkvee

Handboek Melkveehouderij (2019, Wageningen University and Research)
Het Handboek Melkveehouderij vormt een heel compleet naslagwerk voor melkveehouders, adviseurs, studenten, ... De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijks management, maar ook voor het management op de lange termijn. Opgedeeld in 13 hoofdstukken beslaat het de melkveehouderij van bodem tot eindproduct, van voederwinning en rantsoensamenstelling tot mechanisatie en huisvesting.

Handboek Melkveehouderij: Bedrijfsontwikkeling (2019, Wageningen University and Research)
In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat men dieper in opde managementcyclus op een melkveehouderij. De opeenvolgende cycli van plannen, uitvoeren, monitoren, analyseren, evalueren en plannen bijstellen leiden tot een constante optimalisatie van de bedrijfsvoering. Een bekende methode hierin is de PDCA aanpak (Plan, Do, Check, Act). Een bedrijfseconomische analyse levert de nodige gegevens om de bedrijfsvoering tegen het licht te houden.

Routeplanner Melkvee (2018, ILVO, Inagro, Boerenbond, Provincie Antwerpen, Dept. LV)
De tool 'Routeplanner Melkvee' geeft je een zicht op de keuzes voor de melkveetak op je bedrijf die leiden tot optimale economische bedrijfsprestaties. Is het voor jou interessant om uit te breiden of net niet? Is grond pachten vanuit economisch oogpunt interessant? Hoe hoog mag de pachtprijs zijn? Is het aankopen van maïs een optie, en tegen welke prijs? En wat met de externe opfok van jongvee? Routeplanner Melkvee geeft je een antwoord op deze en andere vragen. Handleiding Routeplanner Melkvee

Vervangingspercentage blijft belangrijk kengetal bij melkvee (Management & Techniek januari 2018, Dirk Audenaert, Boerenbond)
In een duurzame melkveehouderij streeft men naar een hoge levensmelkproductie per melkkoe. Heel wat factoren bepalen hoeveel lactaties onze koeien vol maken en hoe hoog het vervangingspercentage ligt. Uit bedrijfseconomische boekhoudingen blijken alvast grote verschillen tussen de bedrijven én een duidelijke impact op het inkomen.

Verbeteren van de voederefficiëntie en de rendabiliteit bij melkveebedrijven (Protecow, 2018)
Hier vindt u 9 oplossingsfiches voor melkveehouders en adviseurs om de zelfvoorziening in eiwit en massa bij melkveebedrijven te verbeteren. Deze fiches zijn gemakkelijk te raadplegen en bevatten alle nodige technische informatie.

Doelgericht verlengen levensduur melkvee: goed voor boer en klimaat (Inagro, Hooibeekhoeve en ILVO, 2019)
De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Dat komt het milieu ten goede. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, slaan Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar. In lerende netwerken kunnen veehouders hun licht opsteken over jongvee- en droogstandsmanagement.

Weidemelk: Voer voor discussie (Rundveeloket, april 2022)
Koeien die overwegend vers gras eten, produceren melk met een potentieel gezondere of voedzamere samenstelling dan koeien die geen vers gras eten. Daarnaast gaan veel consumenten er vanuit dat weidegang positief is voor het milieu en het dierenwelzijn. Heel wat zuivelfirma’s proberen hier met het label “weidemelk” op in te spelen. Voor de consument is vaak echter onvoldoende duidelijk wat het label omvat en vooral wat de impact ervan is op de melk, de koe en het milieu. Om deze impact beter in kaart te brengen, legden Ierse onderzoekers de resultaten van tientallen wetenschappelijke onderzoeken samen.

Vleesvee

BELBEEF: Werking databank en bescherming gegevens (presentatie november 2018, Belbeef)
De Belbeef-standaard is een compleet certificatieprogramma voor rundvlees, dat alle stadia van de rundvleesproductie omvat. Via autocontrole (ACS) wordt elke schakel van de keten gecertificeerd: veevoederfabrikanten, veehouders en slachthuizen. Meer info op de website van Belbeef. Artikel (6/05/2019)