RUNDVEELOKET

Marktinformatie

Voeder

Melk en Zuivel

Vlees

Termijnmarkten

Marktpraatje

Marktpraatje 19 april 2019

Melkvee - In week 15 zetten boter en magere melkpoeder opnieuw een plus op het bord: boter + 1,32 % (4.272 €/ton) en magere melkpoeder + 0,66 % (1.945 €/ton). Volle melkpoeder daalde 0,46 % tot 2.949 €/ton. Hiermee volgt de Belgische markt de internationale zuivelveiling van Fonterra (Global Dairy Trade), waar boter (+ 3,5 %) en magere melkpoeder (+ 0,2 %) ook plusten. Volle melkpoeder zette ook daar eens stapje terug van 0,7 %. Boter noteerde in hier 5.544 $/ton wat overeenkomt met 4.900 €/ton. Het verhandeld volume op de GDT-veiling lag opnieuw laag met 16.000 ton. Na Australië loopt nu ook de melkproductie in Nieuw-Zeeland spaak. In maart zakte deze met maar liefst 8,5 % (150.000 ton) ten opzichte van maart 2018. In aanloop naar Pasen blijft de handel rustig en blijven de prijzen in Nederland en Duitsland in week 16 gelijk.

Vleesvee - Terwijl we wachten of de laatste Europese cijfers het ingezette prijsherstel voor kalveren in Europa kunnen bevestigen, lijkt de markt in België alvast iets minder rooskleurig. De handelsbelemmeringen (blauwtong) zorgen dat kalveren niet vlot weg geraken en de prijs komt bijgevolg onder druk te staan. Na de daling van vorige week blijven de prijzen nu even hangen. Voor NUKA's van het melktype worden prijzen per stuk van 35 tot 75 € geciteerd, terwijl voor dikbiltypes 355 tot 625 € wordt opgegeven. Voor volwassen runderen beweegt de prijs in week 15 weinig. De meeste categorieën jonge stieren en koeien blijven stabiel of laten een minieme stijging zien. Wat de veestapel betreft blijkt het aantal zoogkoeien in 2018 in Vlaanderen met 3,8 % gedaald. In Wallonië bleef deze stabiel waardoor op Belgisch niveau de daling uitkwam op -1,6 % of 5.600 dieren. De melkveestapel steeg in 2018 voor België met 9.700 dieren en het totaal aantal runderen ouder dan 2 jaar steeg met 7.800 dieren.  

Grondstoffen - Grote voorraden wereldwijd, goede groeiomstandigheden in belangrijke productieregio's en een snel krimpende varkensstapel in China zorgden ervoor dat de granenmarkt afgelopen week opnieuw een stap omlaag zette. De Afrikaanse varkenspest zorgt voor een daling van de Chinese varkensstapel met 20 % en dit kan nog verder oplopen. Dit heeft uiteraard een invloed op de wereldhandel met het gekende gevolg. Op de Matif zakte tarwe terug tot 183 €/ton en maïs tot 165 €/ton. Toch lijkt veel van het prijsdrukkend nieuws al ingeprijsd, dus kan het weer mogelijks voor een omgekeerde prijsbeweging zorgen. In de VSA zorgt het slechte weer voor een uitgesteld zaaiseizoen in belangrijke landbouwregio's. Op zich hoeft dit niet te betekenen dat de oogst ook effectief zal tegenvallen, zoals in het verleden al meermaals bewezen werd. Dichter bij huis verlopen de veldwerkzaamheden voorspoedig en staan de wintergranen er goed bij. Het goede weer kan echter ook een probleem vormen in West-Europa aangezien op veel plaatsen het grondwater nog niet voldoende is aangevuld. Een droog voorjaar en zomer kan dan de opbrengsten voor het tweede jaar op rij sterk onder druk zetten. Maar vooralsnog is er geen vuiltje aan de lucht.