RUNDVEELOKET

Marktinformatie

Voeder

Melk en Zuivel

Vlees

Termijnmarkten

Marktpraatje

Marktpraatje 15 februari 2019

Melkvee - De spotprijs voor melk in Nederland doet er deze week terug een Euro bij tot 34 € per 100 kg (4,4 % vet). Hiermee blijft de prijs al enkele weken op ongeveer hetzelfde niveau hangen. In België moesten boter en melkpoeder in week 6 terug wat terrein prijsgeven. Wereldwijd valt de productie wat terug, waardoor de prijs voorlopig kan stabiliseren. Als de productie geen grote vlucht neemt is er zeker ruimte tot prijsverhogingen later in 2019.

Vleesvee - De Europese prijzen voor vleesvee blijven vrij stabiel op laag niveau. Zeker voor melktypes blijft de prijs voorlopig op het lage niveau hangen. In België blijft de prijs voor kalveren constant. Ook de prijzen voor slachtvee bleven in week 6 stabiel.

Grondstoffen - De prijs voor tarwe zet een stapje terug en valt terug onder 200 € per ton. De fundamentele basis blijft echter onveranderd, waardoor verdere dalingen niet verwacht worden. De onderhandelingen tussen China en de VSA blijven de katalysator waar de markt op wacht. Ondertussen loopt de export uit Rusland en de Zwarte Zee regio zeer vlot. Als deze export wat stagneert kunnen prijsstijgingen zich zeker aandienen. In het WASDE rapport van de USDA bleek ook dit jaar terug een historisch laag areaal wintergranen uitgezaaid in de VSA. De tarwemarkt wordt dan ook in toenemende mate gedomineerd door Rusland en het Zwarte Zee gebied. Soja zette deze week ook een stap terug. Grote voorraden en verwachte oogsten zorgen voor een ruime voorraad.