RUNDVEELOKET

Dieromgeving

Algemeen

Artikelreeks: Hittestress bij rundvee (2020, Rundveeloket, Hooibeekhoeve, Dept LV)
In onze regio ervaren runderen sneller hittestress dan vaak gedacht. Zeker bij runderen met een hoog metabolisme worden melkproductie en vruchtbaarheid al snel nadelig beïnvloed. Deze artikelreeks leert hittestress bij rundvee voorkomen, herkennen en ermee omgaan.

Het bepalen van adequate beplanting als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden (2021, ILVO)
In het eerste deel van deze brochure wordt onderzocht wat het effect is van extreme weersomstandigheden op het welzijn van buitendieren, welke voorkeuren ze zelf hebben op vlak van beschutting, microklimaat of voederwaarde én welke boom- en struiksoorten minder geschikt of zelfs giftig zijn. We bespreken verder ook welke eigenschappen van boomsoorten hun effectiviteit als beschutting beïnvloeden, zoals groeisnelheid. Daarnaast vatten we ook de relevante wetgeving en subsidiemogelijkheden samen.

Buitenlopende runderen: hitte beïnvloedt comfort en melkproductie (2015, Eva Van Laer, ILVO)
Zowel melk- en vleesvee als robuuste runderrassen in natuurgebieden hebben baat bij beschutting wanneer er buiten extreme gevoelstemperaturen heersen. Dat concludeert ILVO-UGent onderzoeksters Eva Van Laer uit haar doctoraatsstudie. Melk- en vleesvee dat blootgesteld wordt aan hitte ervaart fysieke ongemakken en gaat bijvoorbeeld zichtbaar hijgen en kwijlen. Bij melkkoeien daalt de melkproductie tot 1 liter minder per dag.

Hittestress bij rundvee (M-News juni 2009, M-Team / UGent)
5 concrete tips om warme dagen (>21°C) ook aangenaam te maken voor uw koeien!

Melkvee

Brochure: Eerste Hulp bij Hittestress Koe (EHBH Koe, 2023)
Het demonstratieproject ‘Eerste hulp bij hittestress koe’ is een project waarin de partners rundveehouders willen sensibiliseren rondom hittestress en de verschillende maatregelen die mogelijk zijn om de mate van hittestress te beperken. In het project focussen we ons op zes verschillende thema’s rondom hittestress namelijk hittestress
bij droogstaande koeien en kalveren, het toepassen van voermaatregelen en meer specifiek broeiremmers, beweiding, ventilatoren, soaking, verneveling en dakafkoeling. In deze eindbrochure worden de belangrijkste vaststellingen en conclusies gebundeld en hiermee willen we rundveehouders een extra leidraad bieden als hulpmiddel om de gevolgen van hittestress te beperken op hun bedrijf. Daarnaast bevat deze brochure ook de persartikels die verschenen zijn alsook de links naar de filmpjes en webpagina met meer informatie.

Webinar-reeks: Hittestress herkennen en voorkomen (Koesensor en Zoetis, 2020)
Als de temperatuur stijgt, stijgt ook het risico op hittestress bij melkvee. Hittestress heeft niet alleen een invloed op de melkproductie en de gehalten maar ook op de gezondheid en de vruchtbaarheid van uw dieren. Hoe weet je wanneer je dieren hittestress ervaren? Kan je aan de hand van sensordata nagaan of de koeien last hebben van de warmte? En wat kan je als melkveehouder doen om hittestress te voorkomen en de gevolgen te beperken? Om u hierop een antwoord te geven, organiseerde het kennisplatform Koesensor in samenwerking met Zoetis drie webinars:

Vleesvee