RUNDVEELOKET

Nieuwe behoeftenormen voor melkveevaarzen


De Nederlandse energie- en eiwitbehoeftenormen voor jongvee die melkveehouders momenteel gebruiken, zijn gebaseerd op rekenregels uit 1997. De vaarzen van vandaag worden echter zwaarder en groter dan 25 jaar geleden. Uiteindelijk zullen ze als koe ook een pak meer melk geven dan toen. Aangezien de oude behoeftenormen niet overeenkomen met de hedendaagse groei van melkveevaarzen, werden de behoeftenormen binnen het VLAIO-project JongLeven, geactualiseerd.

Het VLAIO-project JongLeven focust op de optimalisatie van jongvee-opfok in Vlaanderen. Binnen  dit project werd het ideaal groeitraject in beeld gebracht, op basis van driemaandelijkse wegingen op 14 referentiebedrijven. Het jongvee van de geselecteerde bedrijven volgt het groeitraject om op 22 maanden af te kalven. Dit komt overeen met een inseminatiegewicht van 400 kg op 13 maanden leeftijd. De oude behoeftenormen uit 1997 rekenen voor jongvee op 13 maanden leeftijd echter met een lichaamsgewicht van slechts 340 kg. Op 25 jaar tijd zijn de vaarzen dus een pak zwaarder geworden!

Nieuwe groeitrajecten en groeicurves

Praktijkgids: Voederopname en nutriëntenbehoefte voor jongvee

Hoe ouder de dieren, hoe groter het gewichtsverschil tussen de vaarzen uit de jaren ‘90 en de vaarzen van nu. Daarnaast is de maximale groei, bij vaarzen tussen 4 en 8 maanden, in de oude tabellen 850 gram per dag, terwijl hedendaagse vaarzen uit de referentiebedrijven tot 1 kg per dag groeien. 

Aangezien de oude Nederlandse behoeftenormen niet overeenkomen met de hedendaagse groei van melkveevaarzen, werden voeropnamegegevens van ILVO (2014 tot heden) getoetst aan recent geactualiseerde normen, het Amerikaans NRC (2021) en het Franse INRA systeem (2019). Hoewel beide systemen verschillende formules gebruiken zijn de uiteindelijke normen voor energie- en eiwitbehoeften van NRC 2021 en INRA 2019 voor onderhoud, groei en dracht sterk vergelijkbaar.

Uit vergelijking van de oude en nieuwe behoeftenormen, blijkt een stijging van de energiebehoeften (VEM) van 10 % voor vaarzen tussen 10 en 18 maanden leeftijd. Daarnaast zijn de energiebehoeften van begin tot einde dracht gestegen met respectievelijk 30 % en 70 %. Dezelfde oefening werd gemaakt voor eiwitbehoeften (DVE). Ook hierin blijken de DVE-behoeftenormen van NRC 2021 en INRA 2019 vergelijkbaar. De kloof met de oude Nederlandse normen is op het vlak van eiwit zelfs nog groter. Onder andere op het einde van de dracht zijn de nieuwe DVE-behoeften bijna verdubbeld. Dit groot verschil wordt enerzijds verklaard door de hogere behoeften voor dracht (hogere groei van het ongeboren kalf) en anderzijds door de niet te onderschatten groei van de drachtige vaars.

Tabel 1. Dagelijkse energie-behoeftenormen voor vaarzen volgens groeitraject (kalving op 22-23-24 maanden (naar NRC 2021))

   

ALVA 22M

ALVA 23M

ALVA 24M

Leeftijd

kgDS

VEM Totaal

2

1,6

2395

2245

2040

4

3,6

3805

3720

3560

6

5,5

4400

4260

4050

8

6,5

5070

4940

4740

10

7,6

5840

5650

5395

12

8,6

6585

6280

5970

14

9,3

7200

6945

6645

16

9,8

7710

7450

7200

18

10,4

8540

8120

7710

20

10,9

9970

9170

8540

22

11,5

12835

11420

9845

     

12835

11345

       

12835

 

“Om vaarzen gemiddeld te laten kalven onder 24 maanden streven we naar een eerste inseminatie bij 400 kg lichaamsgewicht en leeftijd van 13 maand. Volgens de oude Nederlandse normen weegt een vaars van dezelfde leeftijd slechts 340 kg. Deze grote kloof toont duidelijk aan dat er nood was aan geactualiseerde behoeftenormen voor jongvee”

Met de steun van onder andere de Boerenbond, wordt in januari een Rantsoentool specifiek voor jongvee uitgebracht, de Rantsoentool Jongvee. Deze tool berekent jongveerantsoenen op basis van de recentste normen volgens NRC 2021. De behoeftenormen in de Rantsoentool werden berekend voor 3 groeitrajecten, namelijk om op 22, 23 of op 24 maanden af te kalven. Het groeitraject van 22 maand moet uiteindelijk in de praktijk resulteren in vaarzen die gemiddeld afkalven onder de 24 maand. Dit is immers één van de doelstellingen binnen JongLeven. De geactualiseerde normen voor energie- en eiwitbehoeften zijn in tabel 1 en 2 terug te vinden.

Tabel 2. Dagelijkse eiwit-behoeftenormen voor vaarzen volgens groeitraject (kalving op 22-23-24 maanden (naar NRC 2021))

   

ALVA 22M

ALVA 23M

ALVA 24M

Leeftijd

kgDS

DVE Totaal

2

1,6

320

290

260

4

3,6

380

355

315

6

5,5

345

380

380

8

6,5

475

470

460

10

7,6

520

510

495

12

8,6

560

540

530

14

9,3

597

580

560

16

9,8

625

610

597

18

10,4

695

665

625

20

10,9

910

750

695

22

11,5

1210

1017

840

     

1210

1022

       

1210

 

Wil je graag zelf aan de slag? 

Om de Rantsoentool Jongvee te lanceren, organiseren de partners van JongLeven (ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve) 2 gratis workshops. De workshops bestaan uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In het eerste deel wordt de werking van de Rantsoentool toegelicht. In het tweede deel ga je ZELF aan de slag met de Rantsoentool Jongvee om rantsoenen uit de praktijk te evalueren en verfijnen volgens de nieuwe normen. Laat deze unieke kans niet schieten en schrijf je snel in via Rundveeloket!

Data Workshop Rantsoentool Jongvee: