RUNDVEELOKET

Algemeen

Van kalf tot vaars (presentatie, Marcel Van Aert, Buitenpraktijk UGent)
Uitgebreide presentatie over de opfok van jongvee van kalf tot vaars. Behandelde onderwerpen: jongvee-opfok algemeen, afkalfstal, huisvesting, voeding, ziekten, ... Belangrijkste voorwaarden voor een goede kalveropfok: gesloten bedrijfsvoering zonder aankoop van dieren / elk jaar goed vaccineren / extra aandacht voor pasgeboren kalveren. Preventie loont altijd, curatief behandelen kost altijd!

Artikelreeks vleesvee - Nieuwe inzichten in de kalveropfok (Dr. Geert Hoflack, Technical Advisor Ruminants, Merck, 2022)
Wetenschappelijk onderzoek omtrent kalveropfok is een nimmer voltooid verhaal. Dientengevolge worden regelmatig voortschrijdende inzichten gepubliceerd. Recent werd hierbij interessante info omtrent de biestverstrekking bij kalveren, het gebruik van transitiemelk en het per 2 huisvesten van kalveren gedeeld.

JongveeTool (VLAIO-project JongLeven, 2021)
Deze gratis applicatie brengt je jongvee-opfok beter in beeld. Door het registreren van gewicht of borstomtrek van het jongvee kan je de groeisnelheid van de verschillende leeftijdsgroepen beter opvolgen en evalueren. De JongveeTool schat met geactualiseerde formules op een betrouwbare manier het gewicht. De gerealiseerde groei vergelijk je met de optimale streefwaardes en zo krijg je een beter beeld op de prestaties van de vaarzen. De grafieken tonen je direct wanneer je de streefcijfers haalt. De Jongveetool brengt zo problemen in het groeitraject ook veel sneller aan het licht, waardoor je tijdig kan ingrijpen en alsnog de beoogde doelen behalen.

Bioveiligheid bij kalveren (Demodag bioveiligheid 2/10/2018, Jorne Brouckaert)
Bioveiligheid bij kalveren: Reinigen en ontsmetten - kalverhuisvesting

Koe en kalf: vroeg scheiden of laten zogen? (Rundveeloket, januari 2020)
Het brede publiek stelt zich vragen bij het snel scheiden van moeder en kalf. Nochtans is dit op veel melkveebedrijven de gangbare praktijk. De gescheiden opfok is volgens vele melkveehouders en adviseurs immers beter voor de gezondheid van koe en kalf. Maar kan dit ook wetenschappelijk aangetoond worden? En wat is de impact van een vroege scheiding op dierenwelzijn en rendabiliteit?

Demobeurs kalveropfok 2021 (Project KalFit)
Op deze demobeurs, gericht op kalveropfok, werden demo's georganiseerd over drinksystemen, melktaxi's, biestmeters, pasteurs en huisvesting. Op de virtuele beurs vind je blijvend informatie over deelnemende bedrijven en producten, een technische brochure voor een optimale kalveropfok en handige infographics over biestmanagement, kalverhuisvesting, kalverdiarree en luchtwegaandoeningen bij kalveren.

Demo-beurs Kalveropfok: Virtueel bezoek

Video

Jongvee: Groei en Monitoring (Sabrina Curial, ILVO)

 

Workshop Jongvee-opfok (Zoetis): Meten en wegen van jongvee

 

Workshop Jongvee-opfok (Zoetis): Bioveiligheid bij jongvee

 

Melkvee

Presteren snelgroeiende vaarzen beter?  (VLAIO JongLeven, 2023)
Beïnvloedt de groei van melkveevaarzen hun latere vruchtbaarheid en melkproductie? De partners van het VLAIO-project JongLeven, ILVO, Inagro en Hooibeekhoeve, zochten en vonden duidelijke linken tussen de groei van Holstein vaarzen, hun vruchtbaarheid en hun melkproductie tijdens de 1ste en 2e lactatie. Optimalisatie van de groei van het jongvee is dus zeker aan te bevelen. Andere factoren in het bedrijfsmanagement, zowel bij het jongvee als bij het melkvee spelen echter ook een rol. Een combinatie van optimale groei en bedrijfsmanagement zijn dus de eerste belangrijke stappen naar betere prestaties in de toekomst.

Nieuwe groeicurves voor jongvee (VLAIO JongLeven, 2022)
Om de groei van zijn jongvee te beoordelen vergelijkt een melkveehouder de gerealiseerde groeicurve met de gewenste groeicurve. De groeicurves die melkveehouders momenteel gebruiken, zijn echter gebaseerd op gegevens van meer dan 20 jaar geleden. Het melkvee is in tussentijd echter stevig geëvolueerd. De dieren zijn genetisch vooruitgegaan en ze werden ook groter. Bovendien ligt de focus tegenwoordig op een snellere opfok. Hoog tijd dus om de groeicurves een update te geven!

Workshop Jongvee-opfok: Groei en monitoring (Melkvee Picknick 2020)
Kalveren en jongvee zijn de toekomst van een rundveebedrijf. Een goede groei bij het jongvee levert vaarzen die vlot opstarten en optimaal produceren. Lagere opfokkosten en een hogere productiviteit zijn twee belangrijke drijfveren om de groei bij jongvee regelmatig op te volgen. Aftoetsen van de groei aan het gewenste groeitraject levert informatie over knelpunten in de opfok waar de veehouder gericht op kan werken. In deze workshop legt Sabrina Curial (ILVO) uit hoe je het jongvee kan meten en wegen om zo hun groei beter op te volgen.

Succesvolle opfok van jongvee op het melkveebedrijf (2017, Dept. LV)
Deze brochure geeft een compleet overzicht van alle technische en economische aspecten van de opfok van jongvee op een melkveebedrijf. De gewenste groei en bijhorende informatie over de samenstelling van een gepast jongvee-rantsoen. Andere aspecten worden ook belicht: huisvesting, gezondheid, kostprijs, ...

Samenvattend overzicht voor een geslaagde jongvee-opfok (2018, Rundveeloket)
Op basis van o.a. de uitgebreide brochure rond jongvee-opfok van het DL&V werd een samenvatting gemaakt met enkele hoofdlijnen voor een geslaagde opfok van het jongvee.

Beslissen van kalf tot koe: Handboek voor een gezonde en efficiënte melkveehouderij (2020, CRV)
In dit handboek wordt de opfok van jongvee volledig behandeld van kalf tot volle vaars: het rantsoen voor een optimale groei, inschatten van de groei, aandachtspunten bij insemineren, zelf opfokken of uitbesteden, ... Daarnaast komt ook het management van productief melkvee uitvoerig aan bod.

  • Rond de geboorte
  • De opfok
  • Fokkerij algemeen
  • Fokkerij op bedrijfsniveau
  • Fokkerij exterieur
  • Vruchtbaarheid
  • De kwetsbare 100 dagen

Strategieën jongvee-opfok (2007, V-focus+)
Onderzoek tussen het Lagekostenbedrijf en het High-techbedrijf met verschillende benaderingen in jongvee-opfok toont vergelijkbare resultaten aan. Op het High-techbedrijf kalfden vaarzen wel anderhalve maand eerder af. Ook op het vlak van kostprijs is er een verschil tussen beide manieren. 

Het optimaliseren van melkverstrekking aan kalveren (Landbouwleven september 2018)
Een gezonde groei tijdens de eerste twee levensjaren moet resulteren in vaarzen die afkalven op 24 maanden en dan ook voldoende uitgegroeid zijn. Dit is immers een noodzakelijke voorwaarde om tot het economisch optimum te komen. Een goede start tijdens de eerste levensweken van het kalf is cruciaal. Lopen kalveren in deze fase een groeiachterstand op, dan halen ze die later niet meer in. Een goed doordacht management en nauwgezette opvolging is dus absoluut nodig om de gewenste resultaten te behalen. In dit artikel gaan we dieper in op het belang en de randvoorwaarden van een goede melkverstrekking. Ook worden diverse stalknechten rond melkverstrekking besproken.

De praktijk in cijfers: opfok van jongvee in Vlaanderen (Rundveeloket, januari 2020)
De basis voor een productieve en gezonde melkveestapel wordt gelegd bij de opfok van het jongvee. Een gezonde groei tijdens de eerste twee levensjaren resulteert in voldoende uitgegroeide vaarzen die afkalven op 24 maanden. In het VLAIO-project JongLeven gaat ILVO samen met partners Hooibeekhoeve en Inagro op zoek naar duidelijke richtlijnen voor de Vlaamse melkveehouders om de opfok van vaarzen op het bedrijf te verbeteren.

Vleesvee

Opfok van dikbilkalveren: keuze te over (2017, Karen Goossens, ILVO)
Voor de opfok van dikbilkalveren moet de veehouder heel wat keuzes maken. Het kalf laten zogen bij de moeder of opfokken met kunstmelk is een van die keuzes. Aan het ILVO werd in 2015-2016 een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van magere melkpoeder of weipoeder concentraat in kalvermelk. De verschillen in opname en groei worden, samen met de andere resultaten, weergegeven in dit artikel.