RUNDVEELOKET

Nieuwe groeicurves voor jongvee!

Auteurs: Evi Canniere (Inagro), Matthieu Frijlink (ILVO Rundveeloket)

Om de groei van zijn jongvee te beoordelen vergelijkt een melkveehouder de gerealiseerde groeicurve met de gewenste groeicurve. De groeicurves die melkveehouders momenteel gebruiken, zijn echter gebaseerd op gegevens van meer dan 20 jaar geleden. Het melkvee is in tussentijd echter stevig geëvolueerd. De dieren zijn genetisch vooruitgegaan en ze werden ook groter. Bovendien ligt de focus tegenwoordig op een snellere opfok. Hoog tijd dus om de groeicurves een update te geven!

In het VLAIO project ‘Jongleven’ uitgevoerd door ILVO, Inagro en Hooibeekhoeve wordt al enkele jaren het gewicht, borstomtrek en kruishoogte opgevolgd van het jongvee (Holstein) op verschillende Vlaamse melkveebedrijven. Dit leverde de nodige gegevens om nieuwe groeiformules en groeicurves op te stellen (Figuur 1).

Uit de verzamelde gegevens op praktijkbedrijven bleek dat, op bedrijven die hun jongvee-opfok goed onder controle hebben, de groei van het jongvee de curve volgt die overeenkomt met een afkalfleeftijd van 22 maanden (ALVA 22 in Figuur 1). Gemiddeld kalven de dieren op deze bedrijven uiteindelijk af op 23,7 maanden. 

groeicurves

Figuur 1. Geactualiseerde groeicurves i.f.v. afkalfleeftijd vaarzen (ALVA 22, 24 en 27)

In de opfok van een kalf zijn er enkele mijlpalen die je gemakkelijk kan aangrijpen om de opfokresultaten op je bedrijf te controleren. Zo streef je best naar een lichaamsgewicht van het kalf van 80-85kg op 2 maand (na spenen), 200kg op een leeftijd van zes maanden en 380-400kg op het moment om te beginnen met insemineren. Op bedrijven met een goede opfok kan vaak al vanaf 13 maanden (of soms nog vroeger) gestart worden met insemineren wanneer het gewicht van 400kg bereikt wordt.

Nieuwe behoeftenormen voor jongvee

Aan de slag!

Met de nieuwe formules werd ook de tabel geactualiseerd waarmee je het lichaamsgewicht van jongvee kan inschatten aan de hand van borstomtrek of kruishoogte (Tabel 1). Zo kan je ook zonder baskuul, met een lintmeter, op een vlotte manier de groei van het jongvee opvolgen. Heb je geen lint- of stokmeter bij de hand, dan kan je de kruishoogte van het jongvee monitoren aan de hand van een streep op de muur, bijvoorbeeld op 137cm hoogte. Bij deze kruishoogte zijn de dieren immers zwaar genoeg om geïnsemineerd te worden.

Je kan de groei van het jongvee zelf bijhouden aan de hand van onderstaande tabel, maar je kan ook gebruik maken van de Jongveetool. Met deze gratis online applicatie kan je zelf de gewichten/metingen registreren en de groei van je jongvee opvolgen en evalueren. Registreren kan via deze link

tabel

Tabel 1. Geactualiseerde omrekentabel jongvee (gewicht, borstomtrek, kruishoogte)

logo's