RUNDVEELOKET

Algemeen

Kalveren houden van een frisse stal (Veehouderij Techniek juli 2009, Eric Pijnappels, DLV-BMT)
Wie de kalverstal efficiënter indeelt, kan gemakkelijker voeren, instrooien en uitmesten. Een gezonde opfok van kalveren bespaart daarnaast veel onnodige voer- en veeartskosten. De vlotte ontwikkeling is slechts mogelijk in een gezonde omgeving met een goed stalklimaat. Kortom, genoeg redenen om stil te staan bij de huisvesting van de kalveren, zodra je aan nieuwbouw of renovatie van de stallen denkt.

Rekenmodule jongveeplaatsen (Rundveeloket - Agri-Construct, 2021)
Via deze rekenmodule kan u voor uw bedrijf het benodigd aantal jongveeplaatsen berekenen.

Rekenmodule natuurlijke ventilatie (Rundveeloket - Agri-construct, 2021)
Via deze eenvoudige rekenmodule kan u nagaan hoeveel luchtdoorlaat er moet voorzien worden in functie van het aantal dieren in de stal. Er zijn echter heel wat andere factoren die de ventilatie in de stal bepalen.

Rekenmodule mechanische ventilatie (Rundveeloket - Agri-Construct, 2021)
Via deze eenvoudige rekenmodule kan u de ventilatiebehoefte en luchtdoorlaat berekenen bij mechanische ventilatie in functie van het aantal dieren in de stal. Er zijn echter heel wat andere factoren die de ventilatie in de stal bepalen.

Melkvee

Een fris stalklimaat voor een koele koe (Veeteelt april 2016, special stalklimaat)
Vanaf 22 graden Celsius kan een koe al last krij gen van hittestress. Op warme dagen loont het om eens door de stal te gaan en te controleren of er een goed stalklimaat heerst en of er eventuele aanpassingen moeten worden gedaan. Isolatie van de stal is misschien niet de goedkoopste, maar in het Nederlands-Vlaamse klimaat wel de meest effectieve oplossing om zowel hitte als kou buiten te houden.

Vleesvee