RUNDVEELOKET

Optimalisatie ruwvoederkwaliteit

 

 

Gras

 


Praktijkcase graskuilkwaliteit

In 2020 werd het graslandmanagement op 10 West-Vlaamse melkveebedrijven opgevolgd. Tijdens het groeiseizoen werden verschillende parameters in kaart gebracht: weergegevens op bedrijfsniveau; bodem en bemesting op perceelniveau; opbrengst, kwaliteit van het verse en ingekuilde gras en maaibeheer (de handelingen van maaien tot inkuilen) voor elke snede op perceelniveau. Dit leverde enkele interessante inzichten in graslandbeheer. Uit de verzamelde gegevens kon advies opgesteld worden ter optimalisatie van het graslandmanagement, om zo de graskuilkwaliteit en stikstofefficiëntie te verbeteren.

 


Praktijkcase getoaste veldbonen

In deze praktijkcase werd op drie biologische melkveebedrijven een deel van de soja uit het rantsoen vervangen door getoaste veldbonen. Deze veldbonen werden op het bedrijf geteeld en getoast. De resultaten en technische aspecten van deze proef leest u in onderstaande artikels en een overzicht wordt weergegeven in de praktijkfiche:

 

Veldbonen

 

 


Dierproef tannines als inkuiladditief

Tannines hebben, door hun eiwitbindend vermogen, potentieel om de eiwitbestendigheid van kuilvoeders, zoals gras, te verhogen tijdens het fermentatieproces in de kuil. Daarom werd onderzoek gedaan naar het effect van Globatan tannines (TannoSan LO; Sanluc) in vergelijking met een gangbaar product (Bonsilage) als inkuiladditief op de fermentatiekarakteristieken en eiwitkwaliteit (bestendigheid) van najaarsgras en de opname en productieresultaten in een voederproef bij melkvee. Concreet werd de proef in twee delen uitgevoerd. Deel 1 omvatte de aanleg en evaluatie van de microkuilen en proefkuilen aan de hand van chemische analyses en incubaties bij pens- en darmgefistuleerde koeien. Deel 2 omvatte de zoötechnische proef waarbij de proefkuilen worden geëvalueerd naar voederopname, methaanuitstoot en eiwitbenutting.

Publicatie: Autumn grass treated with a hydrolysable tannin extract versus lactic acid bacteria inoculant: Effects on silage fermentation characteristics and nutritional value and on performance of lactating dairy cowsJournal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 2023; 1–15.

 


Praktijkcase behandelen van granen met ureum

Het doel van de praktijkcase rond het gebruik van met ureum behandelde granen was om hiermee een andere eiwitbron in het melkveerantsoen gedeeltelijk te vervangen en een evaluatie te maken van de technische prestaties en diergezondheid van de kudde en de economische resultaten op het bedrijf. Daarnaast werden voederstalen genomen om de chemische samenstelling en voederwaarde (VEM, DVE en OEB) te bepalen.

Graan behandelen met ureum