RUNDVEELOKET

EKOPTI

Eiwit in de Koe OPTImaliseren 


Het VLAIO-project EKOPTI heeft als doel het verfijnen van de eiwit- en fosforvoorziening in de rundveevoeding zodat het voedereiwit meer efficiënt benut kan worden. Op deze manier wordt getracht stikstof- en fosfaatexcreties én ammoniakemissies naar het milieu op een economische en ecologische manier te beperken.
 

Koeien aan kribbe


Onderstaand overzicht geeft de algemene aanpak van het project weer. Vind meer informatie omtrent de verschillende werkpakketten door te klikken binnen deze figuur.

Optimalisatie ruwvoederkwaliteit
Eiwitbesparing via precisievoeding
Efficiëntere koeien
ProjectschemaPublicaties


 

VIDEO - Hoe verlagen we de stikstofuitstoot van onze melkkoe?

 

Looptijd: 2019 – 2023

Contact: Tine Van den Bossche (ILVO) – Leen Vandaele (ILVO) – Karen Goossens (ILVO) – Johan De Boever (ILVO)

Partners:

Partners