RUNDVEELOKET

Voederbieten

Algemeen

Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)
De laatste jaren wordt een verdere heropleving van de teelt van voederbieten vastgesteld, onder meer door de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020, waarbij voederbieten een interessante optie zijn als derde teelt naast gras en maïs op melkveebedrijven. Voederbieten hebben immers heel wat voordelen: de hoogste energie-opbrengst per hectare, goede verteerbaarheid, bron van FOS en DVE, smakelijkheid, goed vanggewas, lange groeiperiode, ...

Presentatie Voederbieten (juni 2016, Alex De Vliegher)
In deze presentatie worden kort enkele belangrijke aspecten van voederbieten en de teelt, oogst en bewaring op een rijtje gezet.

V/A: Mengkuilen en gemengd inkuilen (21/01/2020, Rundveeloket)
In Nederland worden maïskuil, voordroogkuil en bijproducten soms gemengd en opnieuw ingekuild. Wat is de invloed hiervan op de voederwaarde en zijn er dingen waarop je zeker moet letten?

Melkvee

 

Vleesvee