RUNDVEELOKET

Mangaan (Mn)


Gebreksverschijnselen

Een gebrek aan mangaan uit zich in een doffe olijfgroene kleur van het blad, soms in strepen, met vaak dorre bladpunten. De groei wordt geremd wat de plant een gedrongen uitzicht geeft. Bij ernstig tekort krijgen de bladeren witte strepen die vervolgens bruin in het midden. Gebreksverschijnselen worden het eerst zichtbaar aan de jonge bladeren. Op gronden met een hoge pH is het aanwezige mangaan vaak niet beschikbaar voor de planten.

In de plant

Mangaan speelt een rol bij enzymprocessen en fotosynthese. Mangaan versnelt de kieming en afrijping. Daarnaast verhoogt het de beschikbaarheid van fosfor en calcium.

Bronnen:

Overzicht gebreksverschijnselen


Gebreksverschijnselen: mangaan

Mangaangebrek maïs 1

Mangaangebrek bij maïs (bron: University of Georgia)

 

Mangaangebrek maïs 2
Mangaangebrek bij maïs (bron: University of Georgia)