RUNDVEELOKET

Kalium (K) / Potas (K2O)


Gebreksverschijnselen

Kaliumgebrek uit zich in de eerste plaats door het geel worden en verdorren van de bladranden. De symptomen verschijnen doorgaans pas 4 tot 6 weken na planten. Als het gebrek aanhoudt, verdorren de bladeren verder naar het midden. Kalium is zeer mobiel in de plant. Bij een gebrek wordt kalium van de oudste naar de jongste bladeren getransporteerd. De gebreksverschijnselen verschijnen dus eerst op de oude, onderste bladeren. Een kaliumgebrek maakt planten gevoeliger voor extremen (te droog / nat / warm / koud), ziekten en plagen. Planten met kaliumgebrek groeien trager en hebben een onderontwikkeld wortelstelsel. Een verminderde stevigheid van de stengel kan tot meer legering leiden. Kolven zijn smal en spits en de top is onvolledig gevuld. Een kaliumgebrek wordt in de hand gewerkt door omstandigheden die de jeugdige wortelgroei, -ontwikkeling en -activiteit remmen.

In de plant

Kalium is geen bouwsteen voor organische verbindingen, maar fungeert als activator voor veel enzymen, transport- en metabole processen, nodig voor groei en reproductie. Kalium regelt de waterhuishouding in de plant (opname en verdamping van vocht!) en bevordert zo de stevigheid van de plant. Kalium bevordert de weerbaarheid en de algemene gezondheid van de plant en draagt zo sterk bij aan de kwaliteit van het uiteindelijke gewas. Kalium wordt hoofdzakelijk in het begin van de groei opgenomen. Bij de bloei is al 90 % van de kalium opgenomen. Het grootste deel bevindt zich in de stengel en het blad. In volle groeiperiode kan maïs 7 kg K2O per dag en per hectare opnemen. 

In de grond

Kalium komt in de bodem in opgeloste vorm voor als kation K+. In deze vorm komt kalium ook voor in de plant. In veel bodems is kalium ruim aanwezig. Hiervan is slechts een beperkte hoeveelheid beschikbaar voor de plant aangezien bijna alle kalium ingebed zit in de structuur van de bodemmineralen. Dit kalium komt pas vrij na verwering. De hoeveelheid kalium die uit de mineralen wordt vrijgesteld hangt af van het type mineralen en de weersomstandigheden. 

Bronnen:

Overzicht gebreksverschijnselen

Gebreksverschijnselen: kalium
 

Kaliumgebrek maïs 1
Kaliumgebrek bij maïs (bron: Pioneer)

Kaliumgebrek maïs 2
Kaliumgebrek bij maïs (bron: University of Nebraska)

Kaliumgebrek maïs 3

Kaliumgebrek bij maïs (bron: University of Nebraska)

Kaliumgebrek maïs 4
Kaliumgebrek bij maïs (bron: YARA, Potassium Deficiency Corn)

Kaliumgebrek maïs 5
Kaliumgebrek bij maïs (bron: YARA, Potassium Deficiency Corn)

Kaliumgebrek maïs 6
Kaliumgebrek bij maïs (bron: YARA, Potassium Deficiency Corn)

Kaliumgebrek maïs 7
Kaliumgebrek bij maïs (bron: YARA, Potassium Deficiency Corn)

Kaliumgebrek maïs 8
Kaliumgebrek bij maïs (bron: YARA, Potassium Deficiency Corn)

Kaliumgebrek maïs 9
Kaliumgebrek bij maïs (bron: YARA, Potassium Deficiency Corn)

Kaliumgebrek maïs 10
Kaliumgebrek bij maïs (bron: BUMA)