RUNDVEELOKET

Mechanisatie & Automatisatie

Mechanisatie & Automatisatie

Algemeen

Handboek Melkveehouderij: Mechanisatie (2020/2021, Wageningen University and Research)
In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat men dieper in op de mechanisatie op een rundveebedrijf. Met uitgebreide aandacht voor trekkers (motorprestaties, transmissie, brandstofverbruik, ...) en banden (bandenkeuze, draagvermogen, ...) krijg je als rundveehouder heel wat nuttige informatie aangereikt. Daarnaast komen ook andere vormen van mechanisatie aan bod: toedienen van organische mest, strooien van kunstmest, graslandverzorging en -vernieuwing, beregening, ruwvoerwinning en -vervoedering.

Brochure Machinedemo: Stalknechten (demodag 13/09/2018, ILVO)
De toenemende schaarste aan werkkrachten, samen met de gestegen loonkost en de schaalvergroting van de rundveebedrijven, maakt dat een andere invulling voor het reguliere werk, zeker in de stallen, moet worden gezocht. Stalknechten, kleine machines die taken uitvoeren in de stal, kunnen op dit vlak een uitkomst bieden. Stalknechten kunnen een brede waaier aan taken voor hun rekening nemen. Een deel ervan komt tijdens deze demo aan bod: mest- en voederschuiven, instrooien van (diepstrooisel)boxen, melktaxi’s, veegmachines en klauwbekapboxen.

V/A: De keuze van een voedermengwagen (Rundveeloket, 24/10/2022)
Vanaf een zekere bedrijfsgrootte is een voedermengwagen de meest voor de hand liggende optie om gemengd te voeren. Een voedermengwagen vervult samen met de bijhorende apparatuur volgende functies: laden en wegen van de verschillende componenten, mengen en eventueel snijden, lossen en verdelen. Elk van die functies is nodig om de potentiële voordelen van gemengd voeren waar te maken. Bij "perfect" mengen worden deeltjes van verschillende grootte, vochtgehalte en dichtheid uniform gemengd. Elk staal dat uit het mengsel wordt genomen heeft hierbij precies dezelfde samenstelling.

Virtual Fencing - Studiedag loslopend vee (studiedag 18/05/2022, PDPO Loslopend Vee)
Sinds 2020 wordt in kader van het PDPO project ‘Loslopend Vee’ geëxperimenteerd met virtuele begrenzing voor grazers. Koeien, schapen, geiten en paarden kregen een gloednieuwe technologie om hun nek gebonden waarmee omheiningen niet meer nodig zouden zijn. Als een dier dichtbij de ingestelde virtuele grens komt gaat een geluidssignaal af waarmee de dieren terugkeren op hun passen. Doen ze dat niet dan krijgen ze een elektrische schok. Baanbrekend en met zeer interessante toepassingen voor natuurbegrazing, maar werkt het ook echt? Op dit colloquium presenteren de betrokken onderzoekers van de KULeuven hun resultaten en komen de betrokken landbouwers en natuurbeheerders aan het woord over deze nieuwe technologie.

Melkvee

Vergelijking en demo mestschuiven en mestrobots (2017, Hooibeekhoeve)
Het ‘mestvrij’ maken van de stalvloeren is een erg belangrijke hygiënemaatregel in de terugdringing van infectieuze klauwaandoeningen (o.a. ziekte van Mortellaro en stinkpoot). Bacteriën gedijen immers uitstekend in een vochtige mestrijke omgeving en gaan van daaruit de koeienklauwen gemakkelijk kunnen infecteren. In deze demoproef worden 2 types mestrobots en een mestschuif vergeleken: hoe werken ze en wat zijn de voor- en nadelen?

Vleesvee