RUNDVEELOKET

Robotmelken

Algemeen

Hoe melkt de belg? (ILVO, Boer & Tuinder, 7/11/2019)
Zo’n 25 jaar na de introductie van de eerste melkrobot op de Belgische markt, maakt ongeveer 10% van alle Belgische melkveebedrijven gebruik van automatische melksystemen. De provincie Antwerpen is de koploper in robotmelken: bijna 1 op de 5 Antwerpse melkveebedrijven kiest inmiddels voor automatisch melken. Ook in Limburg en West-Vlaanderen doet de melkrobot het goed, waar respectievelijk 14% en 12% van alle melkveebedrijven de omschakeling gemaakt heeft.

Tien veel gemaakte fouten bij robotmelken (november 2016, Melkvee 100 Plus)
Automatisch melken vraagt andere vaardigheden en vooral anders denken. Dat gaat niet altijd van een leien dak. Tien veel gemaakte fouten op een rij gezet.

Rendabiliteit

To robot or not to robot? (Boerenbond, Boer & Tuinder, 14/11/2019)
De melkstand en of de melkveestal is versleten of je hebt het plan om uit te breiden. Hoe ga je melken in de toekomst? Melkrobot of een variant van klassiek melken? Naast flexibiliteit in arbeid, minder fysieke belasting voor vooral de schouders van de melkveehouder, potentieel meer melkingen per koe per dag, misschien minder oppervlakte gebouw nodig, zou de vraag ook moeten zijn: is dat goed voor de portemonnee?

Koeverkeer

Vrij of gestuurd koeverkeer? De voordelen, nadelen en aandachtspunten op een rij! (2020, Koesensor)
Bij het starten met robotmelken hoort ook de keuze voor een type koeverkeer. Dit kan vrij (vrijloopstal) of gestuurd koeverkeer zijn. Bij gestuurd koeverkeer wordt er een onderscheid gemaakt tussen feed-first koeverkeer en milk-first koeverkeer. Elk type koeverkeer kan werken zolang er maar correct mee omgegaan wordt. Niet elk systeem is even geschikt voor elke stal of melkveehouder. Kies dus het systeem dat best past bij jou en jouw bedrijf, dat het dierenwelzijn promoot en het dichtst aanleunt bij jouw bedrijfsdoelen.

Voederbieten als alternatief lokmiddel om koeien vlot in de melkrobot te krijgen (Rundveeloket, 2023)
De variabele kost op robotbedrijven ligt gemiddeld 2,58 euro per 100 liter melk hoger dan op bedrijven met een klassiek melksysteem. Die hogere kost wordt niet steeds gecompenseerd door meer melk. Het aandeel krachtvoeder (zeker eind lactatie) leidt deels tot die hogere kost. Koeien op een alternatieve manier, met minder krachtvoeder, naar de robot lokken lijkt dus een interessante piste.

Geluiden van kalveren onderzocht als alternatief lokmiddel in de melkrobot (ILVO, 2023)
In melkrobots wordt standaard krachtvoeder gebruikt om koeien naar de melkrobot te lokken. In de praktijk worden soms smaakstoffen (bv vanille) aan het krachtvoeder toegevoegd om koeien beter naar de robot te lokken. Kunnen koeien ook zonder krachtvoeder, op een alternatieve manier naar de melkrobot gelokt worden?

Energie en water

Hoeveel water en energie verbruikt een melkrobot? (Rundveeloket en ILVO, Boer & tuinder, 21/11/2019)
Melkrobots verbruiken veel energie en water. Maar hoe groot zijn de verschillen? En met welke ingrepen kan je het verbruik binnen de perken te houden? Goed management is ook op dit vlak de sleutel tot succes!

Melksystemen en melkrobots: Inzicht in energiegebruik (maart 2012, Agentschap Nl, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
In dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid, wordt het energieverbruik van alle courante melksystemen in kaart gebracht en onderling vergeleken. Daarna worden alle mogelijkheden tot het besparen van energie uitvoerig besproken. Tot slot worden conclusies getrokken voor individuele bedrijven en de hele sector. 

Uiergezondheid en melkkwaliteit

Wat met de uiergezondheid op robotbedrijven? (MCC-Vlaanderen, Boer & Tuinder, 28/11/2019)
Uiergezondheid en melkkwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uit onderzoek blijkt dat het celgetal gemiddeld iets hoger zou liggen op robotbedrijven. het wordt echter pas interessant wanneer we kijken naar mogelijke verklaringen voor deze resultaten.

De 9 verschillen tussen robotmelken en conventioneel melken: potentiële impact op de uiergezondheid (Vlaamse Dierenartsenvereniging, september 2018)
Bij de aanschaf van een nieuwe melkinstallatie kiest bijna de helft van de melkveehouders voor een melkrobot. Het tankmelkcelgetal op robotmelkveebedrijven ligt echter vaak wat hoger dan dat op bedrijven met een conventioneel melksysteem. Op sommige robotbedrijven komt ook beduidend meer klinische mastitis voor, op andere zijn er dan net weer opvallend weinig klinische uierontstekingen. Welke factoren kunnen deze verschillen verklaren?

Fokkerij

Met fokkerij naar een robotgeschikte veestapel (Hooibeekhoeve en CRV, Boer & Tuinder, 5/12/2019)
De ene koe is veel geschikter voor automatisch melken dan de andere. Zoveel heeft bijna vijftien jaar melken met een robot Marijke Van Looveren en Katleen Geerinckx van de Hooibeekhoeve wel geleerd. Een belangrijk deel van de verschillen blijkt genetisch bepaald. Kenmerken die te maken hebben met robotgeschiktheid, spelen dan ook een belangrijke rol in het fokprogramma op het melkveeproefbedrijf.

Artikelreeks Robotmelken (Boer & Tuinder, nov/dec 2019):