RUNDVEELOKET

Stalinrichting

Algemeen

 

Melkvee

V/A: Verlichting in melkveestallen (Rundveeloket, 16/05/2019)
Verschillende aspecten van verlichting in een melkveestal zijn belangrijk. Voldoende licht in de lichte periode, voldoende donker in de donkere periode. Daarnaast spelen ook de lichtintensiteit en lichtkleur een rol. De daglengte regelen is een belangrijke managementingreep om de melkproductie te verhogen. Ook voor de mensen die werken in de stal is voldoende licht van de juiste kleur belangrijk.

V/A: Strooisel voor diepstrooiselboxen (Rundveeloket, 16/04/2019)
Welke types strooisel kan je gebruiken om diepstrooiselboxen te vullen? Wat zijn hierbij de aandachtspunten om rekening mee te houden? In dit antwoord krijg je een overzicht van de verschillende types strooisel voor diepstrooiselboxen: zand, kalk/stro/water, Miscanthus en vaste fractie gescheiden mest. Ook wordt ingegaan op goed ligbox-management.

V/A: Waterbedden of koematrassen (Rundveeloket, 16/04/2019)
Vergelijkingen tussen types ligboxbedekking in melkveestallen zijn niet evident. Heel wat factoren bepalen immers het koecomfort, melkproductie en andere belangrijke parameters. In dit antwoord krijgt u een overzicht van enkele belangrijke eigenschappen van verschillende types boxbedekking en hun sterke en zwakke punten. Ook wordt het belang van een goed management geïllustreerd.

Stalinrichting melkvee (Gezondsheidsdienst voor Dieren, NL)
De meest gangbare vorm van huisvesting van melkvee is een ligboxenstal. Een optimaal comfort van de ligplaats is afhankelijk van een aantal criteria met betrekking tot uitvoering van de ligbox, afmetingen, boxbedekking en gebruik van strooisel. Op deze pagina worden concrete normen weergegeven voor een correcte inrichting van een ligboxenstal.

Zwerfstromen in de melkveestal (2018, Fedagrim / ILVO)
Koeien die zich schichtig gedragen, zonder aanwijsbare oorzaak, kunnen last hebben van zwerfstromen (elektrische lekken) in de stal. Voor het eerst is er een officieel meetprotocol ontwikkeld om deze onzichtbare stressfactor op te sporen en vervolgens te kunnen elimineren.

Zwerfstromen in de melkveehouderij (2018, ILVO)

Koeien die zich schichtig gedragen, zonder aanwijsbare oorzaak, kunnen last hebben van zwerfstromen (elektrische lekken) in de stal. Voor het eerst is er een officieel meetprotocol ontwikkeld om deze onzichtbare stressfactor op te sporen en vervolgens te kunnen elimineren.

Vleesvee