RUNDVEELOKET

Marktpraatje 3 mei 2019

Melkvee - Deze week slaat de Global Dairy Trade een weekje over. Het is dus wachten tot volgende week voor nieuwe veilingresultaten uit Nieuw Zeeland. In eigen land zakte boter in week 17 iets terug tot 4.262,6 €/ton (- 0,84 %). Volle en magere melkpoeder zetten een duidelijke prijsverhoging neer van respectievelijk 1,5 % voor volle melkpoeder en 1,93 % voor magere melkpoeder. Hiermee komt volle melkpoeder terug boven 3.000 €/ton (3.011,8 €/ton) en magere melkpoeder terug boven 2.000 €/ton (2.000,5 €/ton). Hiermee lijkt de dalende trend uit april om te buigen. Voor april viel de grondstofwaardeprijs van melk op basis van de Duitse boter- en magere melkpoederprijs immers ca. 1 % lager uit dan maart. De recent terug opgestarte DCA-notering voor Gouda en Edam laat de laatste weken een duidelijke stijging zien. Ook hier is de tanende productie in combinatie met een gezonde vraag de drijvende kracht. Kleine voorraden zorgen er ook voor dat er weinig buffer aanwezig is en prijsschokken feller kunnen worden. De melkprijs aan boer kan dus mogelijks nog even geremd worden door de lagere prijzen van de laatste maanden, maar momenteel wordt zeker een basis gelegd voor betere prijzen.

Vleesvee - In week 17 viel voor de Europese rundveeprijzen meer groen te bespeuren op het bord. Bij de levende dieren zowel als de geslachte konden de meeste categorieën hoger noteren. Enkel kalveren voor de slacht (- 1,2 %) en stierkalveren van het vleestype (- 0,6 %) noteerden lager bij de levende dieren. Stierkalveren van het melktype (+ 1,2 %) noteerden hoger, net als jongvee voor de afmest. Ook in eigen land deden de levende dieren het beter. De dikbiltypes bleven onveranderd, terwijl de meeste andere categorieën een stijging lieten zien. Bij de geslachte runderen een vergelijkbaar beeld: een lichte prijsdaling voor de jonge stieren van type S2 en S3, maar hogere prijzen voor types E, U, R en O tot + 0,35 %. Ook bij de koeien vooral groene cijfers met stijgingen tot + 0,59 %. NUKA's bleven in week 17 hangen op hetzelfde lage niveau.

Grondstoffen - Na een kortstondig dieptepunt in het begin van de week zetten de granen in de nieuwe maand toch een corrigerende beweging in. Tarwe en maïs waren zwaar oververkocht, waardoor een opwaartse correctie zich opdrong. Het fundamenteel nieuws blijft voorlopig echter nog onzeker. De goede weersomstandigheden in Europa, Rusland en de Zwarte Zee regio zorgen voor hoge verwachtingen van de nieuwe oogst. Daar tegenover staat het late seizoen en slechte weersomstandigheden in de VSA en de blijvende dreiging van droogte in Europa gezien de watervoorraad in de diepere bodemlagen op een aantal plaatsen nog niet is aangevuld. Grote voorraden voertarwe in Europa houden verder ook neerwaartse druk op de krachtvoerprijzen. Ook de goede oogst van soja in Zuid-Amerika en de grote voorraden in de VSA zorgen daar voor prijzen onder de gemiddelde productiekost. Een handelsdeal tussen China en de VSA zou op dit vlak een (kleine) kentering kunnen brengen. Zoals zo vaak zal het ook dit jaar het weer zijn dat in belangrijke mate zal bepalen waar de prijzen voor granen heen gaan. Op dit moment is veel van dit risico op lager dan verwachte opbrengsten niet ingeprijsd, waardoor het prijsrisico dus vooral aan de bovenkant zit. Ook de vraag is de laatste jaren verder gestegen, waardoor deze factor de komende jaren wellicht meer zal spelen dan de voorbije jaren van overvloed.

Meer info en gedetailleerde prijzen: Marktinformatie Rundveeloket