RUNDVEELOKET

Gras en Grasklaver

Grasland

Handboek Melkveehouderij: Grasland en Voedergewassen (2018, Wageningen University and Research)

Dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat dieper in op praktische en teelttechnische aspecten van gras en grasklaver. Ook het gebruik van grasland in het teeltplan met beweiding of maaien wordt uitvoerig besproken.

Brochure Graslandvernieuwing (2015, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)

In deze brochure wordt uitgebreid ingegaan op alle vragen rond graslandvernieuwing: Waarom vernieuwen? Wanneer wel en wanneer niet vernieuwen? In het voorjaar of in het najaar vernieuwen? Welk grasmengsel gebruiken? Hoe vernieuw je grasland met het beste resultaat?

Mineralenvoorziening en streefwaarden van graskuil (2008, CLGG)

Bij de huidige hoge productieniveaus is een goede voorziening van mineralen en sporen noodzakelijk om gezondheidsproblemen te vermijden. In dit overzicht worden streefwaarden weergegeven voor mineralen in graskuil, waarbij de beoordeling is afgestemd op de behoefte van de koe. De beoordeling is gebaseerd op een oudmelkte koe, omdat deze weinig of geen krachtvoer meer krijgt en voor de mineralenvoorziening grotendeels aangewezen is op ruwvoer.

Grasklaver

Praktische teelthandleiding grasklaver (2017, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)

In deze teeltfiche worden alle praktische aspecten van de teelt van grasklaver in een handig overzicht weergegeven: bodemvereisten, zaaitijdstip, zaaizaadhoeveelheid, zaaiwijze, enten van zaden, bemesten, onkruidbeheersing en oogst en opbrengst. Ook wordt een overzicht van de gemiddelde voederwaarde weergegeven.

Ingekuilde mengteelt van witte en rode klaver met gras voor melkvee (2005, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)

Witte klaver is beter verteerbaar en bevat meer eiwit dan rode klaver, maar is niet geschikt voor reinteelt. Rode klaver kan daarentegen wel goed als reincultuur geteeld worden, maar is dan moeilijk inkuilbaar en heeft een relatief lagere energie- en eiwitwaarde dan gras. Klaver heeft een hogere opneembaarheid dan graskuil met eenzelfde RC-gehalte. Door klaver in te zaaien met gras, kunnen de voordelen van beide teelten gecombineerd worden. Welke mengteelt voedertechnisch het meest interessant is voor melkvee, werd op het ILVO Eenheid Dier nagegaan.

Teelthandleidingen: