RUNDVEELOKET

Krachtvoer en Bijproducten

Algemeen

Reductie van soja-import door gebruik van bestendig sojaschroot (2013, ILVO)
Het gebruik van bestendig sojaschroot met krachtvoeder als vervanging van onbehandeld sojaschroot resulteerde in een reductie van 1 tot 1,3 kg sojaschroot per koe per dag, op voorwaarde dat het krachtvoeder geen of weinig sojaschroot bevat. Op een bedrijf met 100 melkkoeien kan op die manier tussen de 36 en 47 ton sojaschroot per jaar uitgespaard worden

Vraag / Antwoord: Afbouw krachtvoergift (Rundveeloket, 13/06/2018)
Wat is de beste manier om (naar het eind van de lactatie) de krachtvoergift af te bouwen? Bestaat hierover wetenschappelijke kennis en wat is in de praktijk de beste methode?

V/A: Melkwei als voeder voor rundvee (Rundveeloket, 23/07/2019)
Als vloeistof is wei economisch meest geschikt voor gebruik op korte afstand. Zowel jonge als volwassen herkauwers kunnen grote hoeveelheden verse wei opnemen als (gedeeltelijke) vervanging van drinkwater. Melkkoeien kunnen tot 100 liter per dag opnemen, waarbij dan een derde van de dagelijkse droge stof-opname uit de wei komt!

Melkvee

Sojaschroot vervangen in het melkveerantsoen (2020, PROTECOW)
Door het hoge eiwitgehalte is sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd, heeft een hoge koolstofvoetafdruk en ook een volatiele prijs. Het Interreg-project PROTECOW vond vijf oplossingen om het gebruik van sojaschroot te verminderen zonder negatieve gevolgen voor de productie of het rendement van een melkveebedrijf.

Geïmporteerde soja volledig vervangen door koolzaad mét behoud van productie: dat kan! (Protecow, 2020)
Volledige vervanging van soja door koolzaad én behoud van melkproductie is mogelijk. Dit kan mits toevoeging van darmverteerbaar lysine, ureum en opdrijven van energetisch krachtvoeder om een gelijkwaardig rantsoen op te stellen. Ondanks de lagere prijs van koolzaad, heb je meer kg nodig voor het behoud van productie. Daarnaast is darmverteerbaar lysine een duur product, waardoor de toepassing in de praktijk jammer genoeg niet rendabel is. Voor de veehouder kan het echter wel voordeliger zijn om soja slechts gedeeltelijk te vervangen door koolzaad.

Bijproducten van de bio-ethanolproductie: Aanbod en waarde voor melkvee (2011, DL&V)
De laatste jaren zijn een serie van bijproducten van de bio-energiewinning op de markt gekomen. Een correcte waardering van de producten is zeer belangrijk dus werden diverse praktijkproeven uitgevoerd waarin deze bijproducten werden toegevoegd aan het melkveerantsoen en vergeleken met rantsoenen zonder deze bijproducten. De gebundelde resultaten vormen een praktisch overzicht van de chemische samenstelling en voederwaarde van deze bijproducten voor rundvee.

Vleesvee

Bijproducten in de rundvleesproductie (presentatie ILVO 2008, Leo Fiems)
Overzicht van de meest courante bijproducten gebruikt in de vleesveehouderij met samenstelling, voederwaarde en andere relevante  eigenschappen. Ook worden resultaten weergegeven van proeven uitgevoerd op het ILVO waarin rantsoenen met verschillende bijproducten (aardappelen, maïsglutenvoer, ...) worden vergeleken met een basisrantsoen zonder bijproducten.