RUNDVEELOKET

Handige zelfscan checkt dierenwelzijn!

ILVO ontwikkelde een dierenwelzijnsapp op vraag van Boerenbond. Met deze app is het voor een veehouder mogelijk zelf (en op vrijwillige basis) het niveau van dierenwelzijn op het bedrijf te bepalen. Er is een zelfscan per diersoort (rundvee, varkens, pluimvee) en per bedrijfstak (voor rundvee: melkvee en vleesvee). Meer over de zelfscan lees je hieronder.

Complex begrip

Dierenwelzijn is complex en moeilijk in cijfers uit te drukken. Toch zijn ILVO en Boerenbond ervan overtuigd dat veehouders zich met behulp van deze app een duidelijk en objectief beeld kunnen vormen van hoe het gesteld is met het dierenwelzijn op hun bedrijf.

Een goed dierenwelzijn wordt bekomen door te voldoen aan de ‘vijf vrijheden’. De welzijnsapp bevat indicatoren voor elk van deze vrijheden:

  • Vrij van honger & dorst
  • Vrij van ongemak
  • Vrij van pijn, verwondingen & ziekte
  • Vrij om normaal gedrag te vertonen
  • Vrij van angst en chronische stress.

 

Welzijnsapp

 

De app 'Dierenwelzijn Scan' is gratis te downloaden via de App Store of Google Play. Voor rundvee werd zowel een module voor melkvee als voor vleesvee ontwikkeld.

De dierenwelzijnsscan is wetenschappelijk onderbouwd. De scan levert zinvolle resultaten op, terwijl het scoren toch praktisch haalbaar is voor de veehouder. Zo blijft de scan zo gebruiksvriendelijk mogelijk!

Veescan bureau

Het eerste deel van de scan (tegel ALGEMEEN) kan de rundveehouder invullen aan zijn bureau. Het gaat hierbij om vragen rond huisvesting, ras en verschillende kengetallen

Daarnaast zijn er de scans voor in de stal zelf. Zo zijn er aparte scans per productiegroep en staltype.

Welzijnsscan deel stal

 

Welzijnsradar

Na het invullen van de vragenlijst krijgt de veehouder automatisch via e-mail een rapport teruggestuurd. Daarin staat ook de welzijnsradar (zie figuur). Hierin worden verschillende welzijnsindicatoren weergegeven op een schaal van 0% (zeer slecht) tot 100% (zeer goed). De veehouder krijgt ook online meer informatie rond mogelijke risicofactoren (www.dierenwelzijnscan.be). Hij kan dan overleggen met de bedrijfsdierenarts welke maatregelen mogelijks toegepast kunnen worden om het dierenwelzijn te verbeteren.

Welzijnsradar melkvee

Welzijnsradar uit een rapport voor melkvee (0% is zeer slecht - 100% is zeer goed)

Evolutie

Als de scan op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld tweemaal per jaar) wordt afgenomen, kan ook de evolutie van het dierenwelzijnsniveau op het bedrijf opgevolgd worden. Ook kan het effect van aanpassingen van het management op het dierenwelzijn nagegaan worden.

Bij voldoende deelname kunnen leden van Boerenbond hun score bovendien vergelijken met de scores van collega veehouders. Dit uiteraard wel geheel anoniem.

Handige scan

De scan is makkelijk te gebruiken en de resultaten geven een soms verrassende kijk op het dierenwelzijn op het bedrijf. De app helpt hierbij boeren ook om bedrijfsblindheid te omzeilen!

Informatieve flyer Dierenwelzijnsapp