RUNDVEELOKET

Departement L&V

Vleesveecongres 2022

Goede praktijken in de vleesveehouderij


Vleesvee houden vergt een multidisciplinaire aanpak. Een professionele vleesveehouder met parate kennis van voeding, huisvesting, dierengezondheid, genetica en economie haalt betere zoötechnische en bedrijfseconomische resultaten. Echter, de evolutie in al deze domeinen gaat zeer snel. Voortdurende bijscholing door de professionele vleesveehouder is dan ook op zijn plaats. Tijdens deze studiedag die gekoppeld is aan een bedrijfsbezoek wordt u geïnformeerd over voerefficiëntie, rendabiliteit, bioveiligheid, kalveropfok en watergebruik bij vleesvee.

Vleesveecongres 2022


Presentaties


Welke bedrijfseconomische en technische parameters bepalen het arbeidsinkomen op een vleesveebedrijf?
Goedele Vrints (Departement Landbouw en Visserij)
Technisch economische parameters

 

Nieuwe inzichten aangaande kalveropfok
Geert Hoflack (MSD)
Nieuwe inzichten

 

Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?
An Cools (Inagro)
Drinkwaterkwaliteit

 

Hoe behaal je een betere voerefficiëntie bij vleesvee?
Anne Vandelannoote (Arvesta) 
Voerefficiëntie

 

Rendabiliteit vleesveehouderij
Dirk Audenaert (Boerenbond)
Rendabiliteit

 


Vleesveecongres sponsors