RUNDVEELOKET

 

Neem deel aan de discussies in het DISARM project:

Zit u met vragen omtrent het verbeteren van je bioveiligheid, ziektepreventie of het verduurzamen van je antibioticagebruik? 

Bezoek dan de website van het DISARM project : www.disarmproject.eu voor nuttige informatie, video’s en praktijkhandleidingen.

Logo DISARM

 

Word ook lid van de DISARM Facebook groep om vragen te stellen of te discussiëren met veehouders, dierenartsen, toeleveranciers en onderzoekers omtrent de volgende thema’s :

  • Optimale huisvesting voor gezonde dieren zonder stress
  • Precisieveehouderijtechnologieën voor vroege detectie van ziekte
  • Het potentieel van fokkerij en genetica voor het fokken van robuuste en weerbare dieren
  • Controle over drinkwaterkwaliteit
  • Management en opfok van jonge dieren in de eerste levensweken
  • Vaccinatieprotocollen
  • Management van antibioticagebruik in extensieve landbouwsystemen
  • Gebruik van aangepaste voer-en waterstrategieën en additieven voor diergezondheid.  

Lid worden van de groep doe je door

DISARM is een Europees netwerk dat mikt op een verbeterde uitwisseling van kennis, innovaties en beste landbouwpraktijken om de veehouderij in Europa te helpen verbeteren op vlak van bioveiligheid, ziektepreventie en algemene diergezondheid om de noodzaak voor antibioticabehandelingen te laten dalen en tot een voorzichtig en verstandig gebruik van antibiotica te komen.  Voor meer info kan je terecht via info@disarmproject.eu of frederik.leen@ilvo.vlaanderen.be
Ontvang je graag meer updates over dit project? 

Schijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief van DISARM