RUNDVEELOKET

Energiebehoefte melkvee: update van het VEM-systeem

 

Koe


De energiebehoefte voor onderhoud van hedendaags melkvee is hoger dan in 1975, toen de basis werd gelegd voor het VEM-systeem door Van Es: lacterende koeien hebben gemiddeld 16% meer metaboliseerbare energie (ME) nodig voor onderhoud en droge koeien vragen zelfs 26% meer energie voor onderhoud. Dat blijkt uit een experiment met Holstein Friesian koeien in klimaatrespiratiecellen uitgevoerd in 2018. De resultaten van dit experiment, gecombineerd met literatuurdata, laten verder zien dat de omzetting van ME in lichaamsreserves waarschijnlijk minder efficiënt verloopt in de droogstand dan tijdens de lactatie. Wouter Spek van Wageningen Livestock Research (WLR) laat zien dat de omzettingsefficiëntie afhangt van enerzijds de ME-bron in het voer (vet, zetmeel of eiwit) en anderzijds van het type lichaamsweefsel dat wordt aangezet (vet of eiwit).

Van Es stelde in 1975 een ME-behoefte voor onderhoud (MEm) vast van 488 kJ/kg metabool lichaamsgewicht. Uit Engels en Amerikaans onderzoek rond 2015 kwam al een hogere MEm-behoefte naar voren van rond de 700 kJ/d/kg BW0,75.. De toename van de MEm behoefte gaat gepaard met een hogere efficientie waarmee ME wordt gebruikt voor melkproductie (kL). In het onderzoek van Spek werd voor lacterende koeien met een hoge melkproductie een MEm-behoefte van 700 kJ/d/kg BW0,75 gevonden, bij een kL van 0,70. Bij koeien met een lage melkgift werd een MEm-behoefte van 534 kJ/d/kg BW0,75 geschat met een kL van 0,60. De MEm-behoefte voor droogstaande koeien werd geschat op 614 kJ/d/kg BW0,75 met een efficiëntie waarmee ME wordt omgezet in lichaamsreserves van 0,57.

Koeien zijn in de afgelopen decennia meer melk gaan geven, het aandeel aan verteringsorganen per kg lichaamsgewicht is toegenomen  en ook de bloedstroom is toegenomen. De energiebehoefte van melkvee voor onderhoudsprocessen is daardoor sinds 1975 flink gestegen. Tijd voor een actualisatie van het VEM-systeem dus.  De resultaten van deze proef zullen in vervolgonderzoek gecombineerd worden met resultaten van andere recent uitgevoerde klimaatrespiratieproeven om te komen tot een geactualiseerd VEM systeem.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZuivelNL en de Topsector Agri&Food; uitkomsten zullen worden geïmplementeerd in de CVB tabellen.

 

Logo CVB