RUNDVEELOKET

 

Logo CVB

19 december 2019

CVB actualiseert de samenstelling van veevoedergrondstoffen


De CVB Veevoedertabel wordt veelvuldig gebruikt door diervoederbedrijven, laboratoria, veehouders, onderzoek en onderwijs. De tabel actueel houden is dus belangrijk. Na de actualisatie van de chemische samenstelling van voedermiddelen in de Veevoedertabel 2016, worden in de Veevoedertabel 2019 opnieuw enkele vernieuwingen doorgevoerd:

  1. Geactualiseerde samenstellingen van alle belangrijke mengvoedergrondstoffen en vochtrijke krachtvoeders: In de periode 2016 – 2019 zijn analysegehalten van meer dan 16.000 monsters ingelezen in de CVB Veevoederdatabank. Op basis van deze analyses, en analyses die al in de veevoederdatabank aanwezig waren, is de chemische samenstelling van 56 mengvoedergrondstoffen en 13 vochtrijke krachtvoeders (en de onderliggende klassen) geactualiseerd.
  2. Aanpassing van de samenstelling en vernieuwing van de voederwaardering van snijmaiskuil voor herkauwers: Uit onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is gebleken dat de pensbestendigheid van zetmeel en eiwit in snijmaiskuil afneemt naarmate de inkuilduur toeneemt. Dit heeft effect op de voederwaarde van de kuil. CVB heeft op basis van dit onderzoek nieuwe rekenregels ontwikkeld om het effect van inkuilduur op de voederwaarde van snijmaiskuil te voorspellen. Op de productbladen van snijmaiskuil in de CVB Veevoedertabel is nu rekening gehouden met een inkuilduur van 3 maanden.
  3. Berekening van de voederwaarde van kuilmaïs in functie van de inkuilduur: De voederwaarde van snijmaiskuil kan nu voor elk gewenste inkuilduur berekend worden door in de vrij toegankelijke online CVB voederwaardecalculator de gewenste inkuilduur en chemische samenstelling van de snijmaiskuil in te vullen en vervolgens met een druk op de knop de bijbehorende voederwaarde vast te stellen.

Meer informatie:

Sinds januari 2015 valt het CVB programma onder de verantwoordelijkheid van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen Livestock Research (WLR) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) voeren het programma gezamenlijk uit.

De CVB veevoedertabel 2019 en de Voederwaardecalculator zijn vrij toegankelijk via de website www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘VWC en Productbladen 2019’. De CVB veevoedertabel kan als PDF bestand gedownload worden voor alle producten tegelijkertijd en per product. 

Contactpersonen:

Wouter Spek, onderzoeker diervoeding bij WLR: wouter.spek@wur.nl

Dorien Van Wesemael, onderzoeker diervoeding bij ILVO: dorien.vanwesemael@ilvo.vlaanderen.be