RUNDVEELOKET

Sectorinformatie

Algemeen

In 2023 telde Vlaanderen 1.244.110 runderen, waaronder 351.563 melkkoeien en 147.163 zoogkoeien. België telde in hetzelfde jaar 2.281.387 runderen, waaronder 540.843 melkkoeien en 376.800 zoogkoeien (Statbel - Landbouwgegevens België).

Rundveestapel België

Figuur 1. Rundveestapel België (2023)

Slachtingen runderen België

Figuur 2. Slachtingen van runderen België (2014 - 2023)

Melkvee

Vleesvee