RUNDVEELOKET

Water

Algemeen

Waterverbruik en -beschikbaarheid in landbouw en agrovoeding (2018, DL&V)

Deze uitgebreide brochure geeft een overzicht van het gebruik van water in de agro- en voedingssector en de beschikbaarheid van water in Vlaanderen.

Melkvee

Duurzaam waterverbruik in de melkveehouderij (DL&V)

Deze pagina geeft antwoord op volgende vragen: Hoeveel water gebruikt de melkveesector? Welke soorten water worden nu meestal gebruikt? Aan welke kwaliteit moet het water voldoen? Waarom is het belangrijk zuinig en verstandig om te gaan met water op mijn bedrijf? Hoe ga ik op mijn bedrijf verstandig om met water?

Daarnaast worden ook praktische tips gegeven: water besparen / water hergebruiken / alternatieve waterbronnen

Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer)

Deze brochure brengt de verschillende waterstromen op een melkveebedrijf in kaart en behandelt de omschakeling naar alternatieve waterbronnen, het uitvoeren van waterbesparende maatregelen en het opvolgen van een waterzuiveringssysteem met oog op het voldoen aan de lozingsnormen of hergebruik van het effluent.

Water: Elke druppel telt - Melkveehouderij (2006, Vlaamse Milieu Maatschappij)

In deze brochure wordt aangetoond waarom spaarzaam omgaan met water belangrijk is. Ook worden heel wat praktische tips meegegeven om het waterverbruik te verminderen of alternatieve waterbronnen te gebruiken.

Vleesvee

 

Afvalwater - Wettelijke vereisten (DL&V)