RUNDVEELOKET

Sectorinformatie

Symbool geit

 

Algemeen

Schapen- en geitenrassen: Vleesschapen, Anglo-Nubisch, Toggenburger, Bonte geit (Departement LV, april 2012)
Om een overzicht te hebben van de maten en de resultaten van de lineaire beoordeling van de voornaamste in Vlaanderen erkende schapen- en geitenrassen worden in deze brochure de vleesrassen Bleu du Maine, Hampshire, Ile-de-France, Suffolk,Texel en de geitenrassen Anglo-Nubisch, Toggenburger en Bonte geit besproken. Daarbij wordt in een fiche een beschrijving van het ras gegeven evenals voor de ooien (geiten) en rammen (bokken) afzonderlijk de gemiddelde maten per leeftijdsgroep, de gemiddelde beoordeling en frequentiediagrammen van maten en lineair beoordeelde kenmerken.

De vetzuursamenstelling van geitenmelk (Louis Bolk Instituut, december 2007)
De vetzuursamenstelling van zuivelproducten staat volop in de belangstelling. Verschillende producten komen op de markt waarbij de nadruk wordt gelegd op het hoge gehalte onverzadigde vetzuren, omdat dit mogelijk een positief effect heeft op de gezondheid van de mens.In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de informatie die beschikbaar is in de literatuur over de vetzuursamenstelling van geitenmelk en hoe deze zich verhoudt tot die van koeienmelk.