RUNDVEELOKET

Huisvesting

Symbool geit

 

Algemeen

Handboek Geitenhouderij: Huisvesting (Wageningen University and Research, 2000)
In Nederland en België worden de meeste melkgeiten het hele jaar in de stal gehouden. Voor de gezondheid en het welzijn van de dieren is het dus belangrijk dat de huisvesting optimaal is. In dit hoofdstuk van het Handboek Geitenhouderij worden de diverse staltypes beschreven met de daarbij horende eisen. Ook de huisvesting voor bokken en lammeren is onder de loep genomen.

Omgevingsverrijking voor geiten (WUR & Louis Bolk Instituut, juni 2011)
Wat hebben geiten in hun omgeving nodig? Klimmen, schuren en schuilen zijn natuurlijke behoeften van geiten. Maar hoe kun je de omgeving het beste inrichten om aan die
behoeften te voldoen? Om dat te weten te komen deden onderzoekers van het Louis Bolk Instituut een inventarisatie op het gebied van klim-, schuur- en schuilmogelijkheden in de biologische geitenhouderij. Dit BioKennisbericht beschrijft hun bevindingen.

Klimaatrichtlijnen op basis welzijnsonderzoek (Odisee Hogeschool & Louis Bolk Instituut, V-Focus, april 2006)
Tijdens een welzijnsonderzoek op acht Belgische en acht Nederlandse melkgeitenbedrijven, uitgevoerd door hogeschool Odisee (België) in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en in Nederland gefinancierd door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, werden een aantal klimaatparameters gemeten. De resultaten van dit onderzoek worden in dit artikel besproken.