RUNDVEELOKET

Wetgeving

Algemeen

Bio en de wet - Dierlijke productie (november 2023, Bioforum)
Deze publicatie is een samenvatting van een aantal belangrijke elementen uit de juridische documenten die van belang kunnen zijn voor een biologisch producent. Het geeft een overzicht over het hele wettelijke kader. Uiteraard betekent dit niet dat je deze publicatie kan gebruiken ter vervanging van de wetteksten. Raadpleeg bij de minste twijfel de officiële wetgeving.

Bio en de wet - Plantaardige productie (november 2023, BioForum)
Deze publicatie is een samenvatting van een aantal belangrijke elementen uit de juridische documenten die van belang kunnen zijn voor een biologisch producent. Het geeft een overzicht over het hele wettelijke kader. Uiteraard betekent dit niet dat je deze publicatie kan gebruiken ter vervanging van de wetteksten. Raadpleeg bij de minste twijfel de officiële wetgeving.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten (12/12/2008)
Specificeert de Vlaamse toepassing van de Europese verordeningen inzake biologische productie en etikettering. Wijziging 3 oktober 2014 en 6 februari 2015.

Ministerieel besluit besluit van 22 juni 2009
De uitvoeringsbepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Ministerieel besluit van 27 mei 2011
Productievoorschriften betreffende de biologische productie.

Ministerieel besluit van 13 februari 2013
Wijziging van artikel 8 (veebezetting) en 18 (omschrijving 'klein bedrijf') van MB van 27 mei 2011.

Nuttige links