RUNDVEELOKET

Starten en Omschakelen

Algemeen

Hectaresteun voor biologische productie
Bio-landbouwers kunnen hectaresteun aanvragen voor het toepassen van de biologische productiemethode op hun percelen. Er zijn aparte verbintenissen voor percelen in omschakeling en percelen die al een certificaat voor de biologische productiemethode hebben. De steun kan in de verzamelaanvraag worden aangevraagd via de bijkomende bestemming ‘HOB’ of ‘HVB’. U leest hier meer over in de fiche.

Omschakelen naar biologische productie, wetgevend kader en ondersteuning (Boerenbond, ABS, BioForum)
Overzicht van alle relevante informatie omtrent wetgeving voor de omschakeling naar biologische productie. Daarnaast wordt verwezen naar verschillende organisaties die je kunnen helpen bij de omschakeling.

Omschakelen naar een biologisch rundveebedrijf (Dept. LV)
Dit artikel behandelt de mogelijkheden en moeilijkheden bij het omschakelen van een gangbaar naar een biologisch rundveebedrijf: de wettelijke normen voor teelten en vee, de omschakelperiode, de rendabiliteit en de verschillende vormen van ondersteuning.

Melkvee

Omschakelen naar biologische productie: melkveehouderij (Boerenbond, ABS, BioForum)
In deze brochure krijg je een overzicht van de belangrijkste veranderingen die op en rond je bedrijf uitgewerkt moeten worden voor een succesvolle omschakeling naar biologische melkproductie.

Omschakeling naar biologisch melkvee
Deze brochure overloopt stap per stap hoe je van een gangbaar melkveebedrijf kan omschakelen naar een biologisch melkveebedrijf.

Brochure omschakeling melkvee - Bioforum
Deze brochure werd opgesteld door Bioforum en toont hoe je omschakelt van gangbaar naar biologische melkproductie.

Vleesvee

Omschakelen naar biologische productie: vleesveehouderij (Boerenbond, ABS, BioForum)
In deze brochure krijg je een overzicht van de belangrijkste veranderingen die op en rond je bedrijf uitgewerkt moeten worden voor een succesvolle omschakeling naar biologische rundvleesproductie.

Brochure omschakeling vleesvee - Bioforum
Deze brochure werd opgesteld door Bioforum en toont hoe je omschakelt van gangbaar naar biologische rundvleesproductie.