RUNDVEELOKET

Logo's BOMANGE

Het BOMANGE project:

Selectie tegen de gevoeligheid voor Psoroptes-schurft bij het Belgisch witblauw

 

Een enquête, uitgevoerd in 2012, wees uit dat 74% van de Vlaamse rundveehouderijen met schurftproblemen kampt, te wijten aan een mijtinfectie. De gevolgen voor de veehouder zijn economische verliezen (behandelingskosten, daling in gewichtsaanzet en verminderde lederkwaliteit) en een verminderd dierenwelzijn in de kudde. Een ernstig probleem dus!

Omdat erfelijke factoren mee de gevoeligheid voor Psoroptes schurft bepalen, willen we met het BOMANGE-project Psoroptes-schurft bij runderen van het Belgisch witblauw ras terugdringen door middel van selectie op basis van genetische merkers. Voor het zoeken van deze merkers wordt het erfelijk materiaal (DNA) van gevoelige en ongevoelige dieren vergeleken. Deze informatie kan bijdragen tot een selectieprogramma tegen de gevoeligheid voor Psoroptes – schurft bij het Belgisch witblauwe ras.

Psoroptes-schurft bij BWB

 

Project BOMANGE

Het BOMANGE project is de opvolger van het PSOROVIS project. In dit project werden reeds 670 runderen bemonsterd en werd een eerste mogelijke genetische merker geïdentificeerd. In dit project zijn we opnieuw op zoek naar runderen van het Belgisch witblauw ras van het vlees- of het dubbeldoeltype die schurftsymptomen vertonen.

Voor de huidige studie is het BOMANGE team op zoek naar bedrijven met:

  • Dieren die niet recent behandeld werden tegen schurft (> 6 weken)
  • Groepen dieren (groot/klein) waarbij er dieren gevoeliger zijn en andere dieren schijnbaar weinig last hebben van schurft
  • De mogelijkheid om de dieren vast te zetten aan het voederhek is een voordeel

Gedurende het bedrijfsbezoek zal het BOMANGE team:

  • De dieren screenen op hun schurftgevoeligheid op basis van de grootte van de schurftlaesie
  • Een huidafkrabsel nemen om het aantal mijten op het dier en het soort schurft microscopisch te bepalen
  • Een DNA staal afnemen (bloedstaal of speekselstaal)
  • Indien mogelijk een tweede bezoek plannen om de evolutie van de schurftlaesies op te volgen.

Meer informatie of deelnemen aan het BOMANGE project:

Roel Meyermans: roel.meyermans@kuleuven.be of 016 32 03 76


Het BOMANGE project is een samenwerking tussen de universiteiten van Leuven (KU Leuven), Luik (ULg) en Gent (UGent) met de ondersteuning van de FOD volksgezondheid, CRV en awé.