RUNDVEELOKET

Logo LCV

 

Enquête: Hittestress bij maïskuilen

______________________________________________

Bent u landbouwer, loonwerker of veevoeradviseur? Dan kan u meewerken aan het verbeteren van de bewaring van kuilmaïs, door onderstaande enquête in te vullen.

De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een behoorlijke invloed gehad op de teelt en bewaring van kuilmaïs. Door langdurige droogte en hoge temperaturen was de maïs onderhevig aan stress, waardoor de ontwikkeling en afrijping verstoord werd. We zagen opgekrulde bladeren, slecht gevulde of zelfs geen kolven, kleine planten, verbrande maïs, een te snelle afrijping enerzijds en geen afrijping anderzijds, maar ook grote verschillen tussen percelen en zelfs binnen dezelfde percelen. De verstoorde groei en afrijping gaf ook aanleiding tot vroegere oogst dan normaal en dat vaak bij zomerse temperaturen. Dit alles maakt dat er de laatste jaren een slechte vertrekbasis was voor een goede bewaring. In de praktijk geeft dit aanleiding tot meer problemen met broei, wat ten allen tijde vermeden moet worden vanwege het verlies aan voedingsstoffen en voeropname.

Met het demonstratieproject ‘Hittestress bij maïskuilen’ bekijken LCV, Hooibeekhoeve, Inagro en Proefhoeve Bottelare (HoGent en UGent) hoe er met de veranderende omstandigheden moet omgegaan worden, zodat we toch een goede kuilbewaring bekomen en kwalitatieve kuilmaïs aan het voederhek krijgen.

Hiervoor vragen we ook uw medewerking. De projectpartners willen u enkele vragen stellen gaande van zaai, over oogst, tot kuilmanagement van silomaïs. De resultaten zullen als leidraad meegenomen worden bij de uitvoering van de projectacties, maar vormen ook een inspiratiebron om kritisch na te denken over de manier van werken rond het inkuilen en bewaren van maïs. Deze informatie zal, samen met de andere projectresultaten, Vlaamse landbouwers helpen om in de toekomst de kwaliteit van de maïskuilen te verbeteren.

Binnen het project is er ook ruimte voorzien om maïskuilen op praktijkbedrijven op te volgen. Wilt u graag die waardevolle informatie voor uw bedrijf, dan kan u uzelf hiervoor opgeven op het einde van de enquête of via lcv@provincieantwerpen.be.

Voor landbouwers duurt de enquête 10 à 15 min, voor loonwerkers en veevoeradviseurs 5 à 10 min. De gegevens zullen steeds vertrouwelijk behandeld worden.

Alvast bedankt voor de medewerking!

De 3 linken naar de enquêtes:

Vragen? Contacteer ons via lcv@provincieantwerpen.be

 

Logo's partners