RUNDVEELOKET

Enquête: Biodiversiteit op melkveebedrijven

Masterproef Joni Van Mullem

Neem deel aan de enquête

Een aanzienlijke oppervlakte in Vlaanderen wordt bewerkt door landbouwers. Ze hebben daarbij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Landbouwers zorgen voor de productie van voedsel en hebben een belangrijke invloed op het uitzicht en de kwaliteit van de omgeving. De kwaliteit (in dit opzicht “de ecologische waarde”) van een landschap is van belang om zo producties in huidige, maar ook in volgende generaties te waarborgen. Biodiversiteit, en in het kader van de landbouw “agro-biodiversiteit” is hier een essentiële factor.

Agro-biodiversiteit heeft betrekking tot soorten zoals bestuivende insecten, parasieten, natuurlijke vijanden, bacteriën, schimmels, enz. die interacties aangaan met de gewassen en het vee. Dit staat soms in een slecht daglicht bij landbouwers omwille van de ziekten en plagen die het met zich mee brengt. Maar het kan ook heel veel voordelen opleveren met betrekking tot de productie (“functionele agro-biodiversiteit”). Daarnaast is het positief voor het imago van de landbouw en kan het ook financieel iets opbrengen. Het zit vervat in de directe steun van het GLB en daarbovenop kunnen er beheerovereenkomsten en agro-milieumaatregelen aangegaan worden. 

Maar hoe kijken landbouwers naar agro-biodiversiteit? Ervaren landbouwers er een meerwaarde van? Zien ze er een noodzaak in of is het voor hen enkel iets wat wordt opgelegd? Is er een noodzaak voor het ontwikkelen van hulpmiddelen/tools die de landbouwer informatie kan geven omtrent agro-biodiversiteit? Graag zou ik een antwoord vinden op deze vragen. De enquête bestaat uit 9 algemene vragen en een 20-tal specifieke vragen en neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. De enquête kan ingevuld worden tot eind januari 2019.

Ben jij melkveehouder? Laat ons dan weten wat jij ervan vindt:

ENQUÊTE

Deze enquête is opgesteld in het kader van mijn masterproef “Biodiversiteit op melkveebedrijven: zit er een win-win in voor landbouw en natuur?” en is in samenwerking met de Hooibeekhoeve. Mochten er vragen, opmerkingen of bedenkingen zijn, dan mag u altijd contact opnemen: joni.vanmullem@student.kuleuven.be.

Alvast bedankt voor je medewerking!