RUNDVEELOKET

Oproep: melkveehouders voor project HappyCliMi

Start:
Einde:
Organisator:
Flanders’ FOOD LA-traject HappyCliMi
Plaats:
online

Toevoegen aan kalender 2024-07-18 14:50:16 2024-07-18 14:50:16 Oproep: melkveehouders voor project HappyCliMi Oproep melkveehouders Flanders’ FOOD LA-traject HappyCliMi Het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030 verplicht de enterische emissies terug te dringen met 19% t.o.v. het referentiejaar 2005. Om de methaanuitstoot per dier te kunnen verminderen, werd het convenant “Enterische emissies rundvee” tot stand gebracht waarin reductiemaatregelen uitgewerkt worden. Het project HappyCliMi wil op korte en middellange termijn voederstrategieën aanbieden die het convenant ondersteunen. AANMELDEN Waarom hebben we je hulp nodig? We willen de succesvolle voederstrategie koolzaadschroot en bierdraf verder verfijnen en mogelijks uitbreiden met andere gefermenteerde graannevenstromen om ze beter toepasbaar te maken zodat meer melkveehouders ze kunnen toepassen. Wie zoeken we? 4 melkveehouders die tussen november 2021 en oktober 2023 twee voederstrategieën op hun bedrijf in de praktijk laten brengen voor een totale tijdsduur van ongeveer 6 maand. De basisrantsoenen van de 4 melkveehouders moeten voldoende verschillen zodat de maatregelen kunnen vertaald worden naar de totale Vlaamse melkveehouderij. Vandaar deze brede oproep. Wat verwachten we van je? Voor een goede uitvoering van de proef is het nodig te werken met twee gelijk samengestelde diergroepen. De eerste groep krijgt steeds het normale rantsoen, de tweede groep afwisselend het normale rantsoen en twee aangepaste rantsoenen, telkens gedurende 1 maand. Daarnaast is het noodzakelijk de nodige meetapparatuur om emissies te meten in de stal te installeren. Hoe gaan we praktisch te werk? De geïnteresseerde bedrijven worden door ons team bezocht om te bekijken naar de haalbaarheid om de proeven uit te voeren. De geselecteerde bedrijven worden daarna door het technisch team bezocht. Na overleg met de melkveehouder wordt de infrastructuur aangepast zodat er met twee groepen kan gewerkt worden. Verder gebeuren de nodige technische installaties. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er indien nodig extra hekkens geplaatst worden voor de stalindeling en looproutes naar de melkinstallatie. Er wordt ook een GreenFeed krachtvoederbox geïnstalleerd in een vrije ruimte in elke groep. Deze GreenFeed meet de methaanuitstoot van de koeien zodat beide rantsoenen met elkaar vergeleken kunnen worden. Verder worden enkele andere kleine aanpassingen gedaan zoals het plaatsen van kalibratiegasflessen voor de GreenFeed, het plaatsen van elektronische oormerken indien nodig en het verzamelen van productiedata van de kudde. Wat krijgt je van ons terug? Een vergoeding om de proeven op je bedrijf te laten doorgaan. Kennis van de methaanuitstoot van je melkveekudde. Indien gewenst wordt u opgenomen in de begeleidingsgroep van het project en krijgt u alle informatie uit eerste hand. Ben jij de melkveehouder die we zoeken en zou je het wel zien zitten om deze duurzame rantsoenen op jouw bedrijf in de praktijk te brengen? Wil je helpen verder bouwen aan de toekomst van de melkveehouderij in Vlaanderen? Laat ons zo snel mogelijk iets weten via dit formulier! Voor meer informatie over het project kan je terecht op: Flanders Food: HappyClimi Innovatiesteunpunt: HappyClimi     Location Flanders’ FOOD LA-traject HappyCliMi Flanders’ FOOD LA-traject HappyCliMi Europe/Brussels public

Oproep melkveehouders

Flanders’ FOOD LA-traject HappyCliMi

VLAIO Flanders Food


Het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030 verplicht de enterische emissies terug te dringen met 19% t.o.v. het referentiejaar 2005. Om de methaanuitstoot per dier te kunnen verminderen, werd het convenant “Enterische emissies rundvee” tot stand gebracht waarin reductiemaatregelen uitgewerkt worden. Het project HappyCliMi wil op korte en middellange termijn voederstrategieën aanbieden die het convenant ondersteunen.

AANMELDEN

Waarom hebben we je hulp nodig?

We willen de succesvolle voederstrategie koolzaadschroot en bierdraf verder verfijnen en mogelijks uitbreiden met andere gefermenteerde graannevenstromen om ze beter toepasbaar te maken zodat meer melkveehouders ze kunnen toepassen.

Wie zoeken we?

4 melkveehouders die tussen november 2021 en oktober 2023 twee voederstrategieën op hun bedrijf in de praktijk laten brengen voor een totale tijdsduur van ongeveer 6 maand. De basisrantsoenen van de 4 melkveehouders moeten voldoende verschillen zodat de maatregelen kunnen vertaald worden naar de totale Vlaamse melkveehouderij. Vandaar deze brede oproep.

Wat verwachten we van je?

Voor een goede uitvoering van de proef is het nodig te werken met twee gelijk samengestelde diergroepen. De eerste groep krijgt steeds het normale rantsoen, de tweede groep afwisselend het normale rantsoen en twee aangepaste rantsoenen, telkens gedurende 1 maand. Daarnaast is het noodzakelijk de nodige meetapparatuur om emissies te meten in de stal te installeren.

Hoe gaan we praktisch te werk?

De geïnteresseerde bedrijven worden door ons team bezocht om te bekijken naar de haalbaarheid om de proeven uit te voeren. De geselecteerde bedrijven worden daarna door het technisch team bezocht. Na overleg met de melkveehouder wordt de infrastructuur aangepast zodat er met twee groepen kan gewerkt worden. Verder gebeuren de nodige technische installaties. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er indien nodig extra hekkens geplaatst worden voor de stalindeling en looproutes naar de melkinstallatie. Er wordt ook een GreenFeed krachtvoederbox geïnstalleerd in een vrije ruimte in elke groep. Deze GreenFeed meet de methaanuitstoot van de koeien zodat beide rantsoenen met elkaar vergeleken kunnen worden. Verder worden enkele andere kleine aanpassingen gedaan zoals het plaatsen van kalibratiegasflessen voor de GreenFeed, het plaatsen van elektronische oormerken indien nodig en het verzamelen van productiedata van de kudde.

Wat krijgt je van ons terug?

Een vergoeding om de proeven op je bedrijf te laten doorgaan. Kennis van de methaanuitstoot van je melkveekudde. Indien gewenst wordt u opgenomen in de begeleidingsgroep van het project en krijgt u alle informatie uit eerste hand. Ben jij de melkveehouder die we zoeken en zou je het wel zien zitten om deze duurzame rantsoenen op jouw bedrijf in de praktijk te brengen? Wil je helpen verder bouwen aan de toekomst van de melkveehouderij in Vlaanderen? Laat ons zo snel mogelijk iets weten via dit formulier!

Voor meer informatie over het project kan je terecht op:

 

Partners